Sökning: "Adverse events"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade orden Adverse events.

 1. 1. An exploratory machine learning workflow for the analysis of adverse events from clinical trials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Margareta Carlerös; [2020-06-26]
  Nyckelord :Machine learning; Adverse events; Clinical trials; Data mining;

  Sammanfattning : A new pharmaceutical drug needs to be shown to be safe and effective before it canbe used to treat patients. Adverse events (AEs) are potential side-effects that arerecorded during clinical trials, in which a new drug is tested in humans, and mayor may not be related to the drug under study. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 3. 3. Increased Drought and Fire Intensity Regimes Reduce the Ecological Resilience of Mediterranean Forests in the South-West Australian Floristic Region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Shareen Sanders; [2020]
  Nyckelord :Allometric models; Above-ground biomass AGB ; drought; fire; disturbance; understorey; resilience; Mediterranean.;

  Sammanfattning : Future climate projections suggest an increase in average temperature as well as a decrease in average winter rainfall across the south-west Australian floristic region (SWAFR). These adverse future climatic conditions will amplify the intensity and frequency of disturbance events such as drought and fire. LÄS MER

 4. 4. Extracting Adverse Drug Reactions from Product Labels using Deep Learning and Natural Language Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shachi Bista; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Pharamacovigilance relates to activities involving drug safety monitoring in the post-marketing phase of the drug development life-cycle. Despite rigorous trials and experiments that drugs undergo before they are available in the market, they can still cause previously unobserved side-effects (also known as adverse events) due to drug–drug interaction, genetic, physiological or demographic reasons. LÄS MER

 5. 5. Är SGLT2-hämmare en behandling som kan erbjuda typ 2-diabetiker med kardiovaskulära sjukdomar ett längre liv?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Hamideh Jafari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2-diabetes är en kronisk metabolisk sjukdom som vanligen förekommer i samband med insulinresistens och ger upphov till förhöjda blodsockernivåer i kroppen, hyperglykemi. Tillståndet drabbar framför allt vuxna individer och betraktas som en viktig riskfaktor för insjuknande i kardiovaskulära sjukdomar vilket är den vanligaste orsaken till dödlighet och sjukhusinläggningar bland denna patientgrupp. LÄS MER