Sökning: "Advertisements"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet Advertisements.

 1. 1. Prediction of Conversion Rates in Online Marketing - A study of the application of logistic regression for predicting conversion rates in online marketing.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Marcus Olausson; [2018]
  Nyckelord :Online marketing; conversion rates; logistic regression; latent variables; machine learning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis was written in collaboration with an anonymous European automotive company, Company X, which uses online marketing as a part of their business model. In online marketing it is of inrest to estimate conversion rates, that is the quota of a population at an initial state that will go on to perform a certain action. LÄS MER

 2. 2. Miljövänligt mode, ett trovärdigt budskap eller ett säljargument? : En studie om konsumenters attityder och tolkningar av gröna annonser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Högberg; Patricia Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; Green advertisement; Market communication; Consumer attitudes and Marketing strategies; Grön marknadsföring; Gröna annonser; Marknadskommunikation; Konsumentattityder och Marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Modeindustrin präglas av ett uppmärksammande kring industrins förorening och dess miljörelaterade hållbarhetsproblematik. Till följd av detta har det skett en implementering av hållbarhet inom den textila värdekedjan. LÄS MER

 3. 3. Tack, men nej tack – en kvalitativ studie om värderingar inom reklambranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ronja Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Reklam är något som finns i princip överallt i dagens samhälle; i kollektivtrafiken, på sociala medier, TV, tidningar, på stan och så vidare. Det finns reklam för produkter, artister och även politiska partier. Studier visar på att reklam för med sig en rad konsekvenser genom den stereotypa framställningen som ofta sker inom reklam. LÄS MER

 4. 4. Linguistic representation of women in print advertisements: A critical discourse analysis of hair product advertisements

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kaja Franciszka Ciosek; [2018]
  Nyckelord :women; advertisement; gender; femininity; critical discourse; linguistics; representation of women; Cosmopolitan UK; hair products;

  Sammanfattning : Based on critical discourse analysis, this paper seeks to investigate how women are represented in printed advertisements of hair products taken from the Cosmopolitan UK magazine. Data was chosen from the summer and winter issues of the magazine. LÄS MER

 5. 5. RegressionModeling from the Statistical Learning Perspective - with an Application toAdvertisement Data

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Max Öwall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Advertising on social media, and on Facebook in specific, is a global industry from which the social media platforms get their biggest revenues. The performance of these advertisements in relation to the money invested in the advertisement can be measured in the metric cost per thousand impressions (CPM). LÄS MER