Sökning: "Aeneiden"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Aeneiden.

 1. 1. Atena och Minerva : En studie i likheter och skillnader mellan antikens krigsgudinnor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Oscar Olsson; [2019]
  Nyckelord :Gudinna; Atena; Minerva; Iliaden; Aeneiden;

  Sammanfattning : This study will compare two prominent goddesses from the ancient Greek and Roman worlds, Athena and Minerva. The purpose is to explore what differences and likenesses the two goddesses have with each other, to see if a major distinction can be made between the two using mythological descriptions. LÄS MER

 2. 2. Maurus Servius Honoratus, senantik kommentator till Aeneiden och hans metod, jämförd med en modern filologs (R.D. Williams)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Maria Natasja Hovén Rivnac; [2017]
  Nyckelord :undervisningsmetod; senantik språkundervisning; Vergiliuskommentar; grammaticus; Servius; grammatiker; exeges; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Maurus Servius Honoratus var en grammatiker och lärare som levde på 300-talet och in i 400-talet, i övergångstiden mellan antiken och den kristna eran. Hans kommentarer, framför allt till Vergilius’ Aeneid, är mycket kända och detta är det enda manuskript med kommentarer som bevarats helt intakt från denna tid. LÄS MER

 3. 3. Själens spegel - psykets kroppsliga uttryck i Vergilius Aeneiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Martin Sjöström; [2015]
  Nyckelord :latin; vergil; aeneid; body; expression; mind; soul; anatomy; medicine; physiology; vergilius; aeneiden; kropp; själ; anatomi; medicin; fysiologi; metafor; metaphor; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : It is fascinating to think on how antiquity pictured the human body and especially the connection between the mind and body. To better understand this I have studied how Virgil uses medical, anatomical, and physiological terminology to describe feelings and psychological phenomena. LÄS MER

 4. 4. Cumaea Sibylla horrendas canit ambages

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Karin Artorp; [2009]
  Nyckelord :grotta; Cumae; Sibylla; Aeneiden; Vergilius; latin; Avernosjön; orakel; profetior; Tarquinius; Sibyllinska böckerna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Sibyllan i den 6:e sången, hennes uppgift och funktion i Vergilius' diktverk. Den cumaeiska sibyllan i den klassiska litteraturen före, under och efter Vergilius... LÄS MER