Sökning: "Aeolian"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Aeolian.

 1. 1. Eoliska avlagringar och vindriktningar under holocen i och kring Store Mosse, södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Tim Bjermo; [2019]
  Nyckelord :Store Mosse; optiskt stimulerad luminiscens OSL ; kvartsdatering; flygsand; eoliska dyner; holocen; fjärranalys; LiDAR; optically stimualted luminiscence OSL ; quartz dating; aeolian sand; aeolian dunes; Holocene; remote sensing.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eoliska sanddyner är en sällan undersökt resurs ur ett paleoklimatperspektiv. Genom att undersöka dynernas geomorfologi och strukturer kan de klassificeras som olika dyntyper. Eoliska sanddyner kräver speciella omständigheter och förutsättningar för att bildas och agerar värdefulla klimatarkiv för de tidperioder då de avsatts. LÄS MER

 2. 2. Arctic Loess as an Environmental Archive : Identifying Weathering with XRF Analysis in West Greenland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isabelle Karnik; [2019]
  Nyckelord :loess; XRF; weathering index; Holocene climate; Greenland;

  Sammanfattning : Loess from west Greenland was studied to evaluate Holocene paleoclimate in the Arctic region. Deposits of loess are formed over long time scales through deposition of fine aeolian sediment and they exist in several places in the world. LÄS MER

 3. 3. Stratigraphy and dating of a lake sediment record from Lyngsjön, eastern Scania : human impact and aeolian sand deposition during the last millennium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Marijana Stevic; [2019]
  Nyckelord :aeolian activity; human impact; geochemistry; lake sediments; pollen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A small lake in north-eastern Scania, southern Sweden, Lake Lyngsjön, reveals a long history of aeolian sand drift based on a 3 meter long sediment sequence covering the last approximately 1400 years. Human impact, primarily through intensified land use and decreased forest cover, has periodically led to increased aeolian sand drift both locally and regionally. LÄS MER

 4. 4. Investigation into the Loess-Palaeosol and Red Clay Record from the Pliocene- Quaternary Chinese Loess Plateau Using In-Phase and Out-OfPhase Magnetic Susceptibility

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rebecca Jacobson; [2018]
  Nyckelord :loess; Chinese Loess Plateau; magnetic susceptibility; out-of-phase; viscous relaxation; lössjord; Kinesiska Lössjordsplatån; magnetiska känsligheter; ur-fas; viskös relaxation;

  Sammanfattning : Loess is a well sorted, fine grained, windblown (aeolian) sediment and deposits as a blanket over large areas, reaching from a few centimetres to several hundreds of meters in height and can drape large landscapes in form of mountains. During a more humid and warmer climate, redox conditions are changed in the loess deposits, with greater seasonal moisture creating greater soil formation (pedogenesis), i. LÄS MER

 5. 5. XRF-analys av atmosfäriskt stoft från en löss-sekvens i Ungern från den senaste istiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Susanna Åberg; [2017]
  Nyckelord :climate changes; dust; loess; Hungary; XRF; klimatförändringar; stoft; löss; Ungern; XRF;

  Sammanfattning : Stoft är ett eoliskt, klastiskt silt-material som blåst från exponerade områden via atmosfären och avsätts i form av löss-sekvenser på andra ställen i världen. Dessa sekvenser utgör ett naturligt arkiv som innehåller information om tidigare förändringar i klimatet ända bak till kvartärtidens början för ungefär 2. LÄS MER