Sökning: "Aerosol"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Aerosol.

 1. 1. EHV-1 – smittskyddsaspekter och smittläge i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mika Berglund; [2019]
  Nyckelord :EHV-1; virusabort; smittläge; smittskydd; Sverige;

  Sammanfattning : Ekvint herpesvirus-1 (EHV-1) är ett α-herpesvirus med hästar som de enda naturliga värddjuren. Det finns tre olika former av infektion med EHV-1: respiratorisk form (EVR), centralnervös form (EHM) och abortform. LÄS MER

 2. 2. Rhodococcus equi : profylaktiska åtgärder för att minska prevalensen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jonna Martinsson; [2019]
  Nyckelord :Rhodococcus equi; förebyggande åtgärder; hyperimmuniserad plasma;

  Sammanfattning : Infektioner orsakade av Rhodococcus equi kan ge upphov till allvarliga pneumonier hos föl under dess första halvår i livet. Bakterien är en saprofyt som kan använda sig av dött material i jorden för att överleva. LÄS MER

 3. 3. Analysis of simulation of lightning in a cold-based convective storm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Förbränningsfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Linus Karlsson; [2018]
  Nyckelord :lightning; lightning flash; lightning discharge; cold-based convective cloud; convective cloud; microphysics; microphysical specie; cloud electrification; storm cell; convective storm cell; severe weather; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this paper a simulation of a convective cell of a thunderstorm system observed 19th of June 2000 during the Severe Thunderstorm Electrification and Precipitation Study (STEPS) field campaign is being analysed. The storm system has been simulated with an Aerosol-Cloud model and the analysis is based on the output data. LÄS MER

 4. 4. Atmospheric soot particle transformation from urban to rural

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Fredrik Johansson; [2018]
  Nyckelord :Aerosol; soot; atmosphere; Physics and Astronomy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The main objective of this work was to investigate if there is a contribution of aerosol from the urban region of Copenhagen at the rural station Vavihill. This was done by analyzing measurement data between 1st of January and the 28th of February 2013 measured with a Dierential Mobility Particle Sizer (DMPS), Soot Particle Aerosol Mass Spectrometer (SP-AMS), a Cloud Condensation Nuclei Counter (CCNC) and a NOx-analyzer. LÄS MER

 5. 5. Use of Satellite Data for Prediction of Weather Impact on EO-Systems

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Cecilia Gullström; [2018]
  Nyckelord :EO-systems; Aerosols; Extinction coefficient; Satellite data; CALIPSO; EO-system; Aerosoler; Extinktionskoefficient; Satellitdata; CALIPSO;

  Sammanfattning : To predict the performance of an electro-optical sensor system (EO-system) requires taking the weather situation into consideration. The possibility to use weather data from satellites instead of ground – and flight stations has been investigated. LÄS MER