Sökning: "Aesthetic practice"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Aesthetic practice.

 1. 1. TEXTILKONSERVERING I SVERIGE 140 år av utveckling, avveckling och motivering Ylva Persson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Ylva Persson; [2020-08-05]
  Nyckelord :Textile conservation; conservation method; decision making; Sweden;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020:29.... LÄS MER

 2. 2. Metalmorphosis - A Journey in the Transition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Silvia Corti; [2020-07-08]
  Nyckelord :Abstract; Change; Circle; Colours; Composition; Counsciousness; Dialogue; Encounter; Flow; Form; Growth; Installation; Organic; Matter; Patinas; Personal; Symbolism; Sperimentation; Spritual aesthetic; Transformation; Universal;

  Sammanfattning : This essay takes the cue in the reflection on the bond which rises between aesthetic and ethic in the art, specifically in connection within the value that this necessarily adds to personal expression. Along the way, thisinsight articulates through the narrative of practical and theoretical developments in artistic practice. LÄS MER

 3. 3. Why Waste? : Exploring the potential of waste as a new material and method for fashion design.

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nanna Graversen; [2020]
  Nyckelord :Material driven fashion design; Reflective design practice; Sustainable design; Knit- Menswear; Sustainable Design; Waste streams;

  Sammanfattning : This research explores the scope of waste as a material and methods for fashion design, drawing together an open mindset and sustainable actions for a menswear collection. Reflective Design Practice is the overlaying methodology used to incorporate a wide variety of textile manipulations and materials. LÄS MER

 4. 4. A THEORETICAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN IN THE TEXTILE AND FASHION INDUSTRY : Based on Ted’s 10 & UN Sustainable Development Goals

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tatjana Sophie Gehrold; [2020]
  Nyckelord :product design; environmental sustainability; Ted’s 10; UN Sustainable Development goals; methodology;

  Sammanfattning : Purpose The purpose of this thesis is to develop a theoretical framework for sustainable product design, targeting aesthetic design elements, as part of product development by applying the Ted’s 10 methodology for textile environment and the UN Sustainable Development Goals. Design/Methodology/approach The thesis follows a deductive and inductive multi – method approach. LÄS MER

 5. 5. Placemaking som metod för landskapsarkitekter : en studie av möjligheter och svårigheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna-Stella Eriksson; Kirsten Waaler; [2020]
  Nyckelord :Placemaking; Urban Design; Do-It-Yourself Urbanism; Informell placemaking; Formell placemaking;

  Sammanfattning : Vid skapandet av offentliga rum i urbana miljöer ställs hårda krav på landskapsarkitekter. Den idealiska utformningen ska bidra till en positiv samhällsutveckling där fokus läggs på sociala, ekologiska och estetiska värden. LÄS MER