Sökning: "Aesthetic representation"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Aesthetic representation.

 1. 1. Jag tänker på mig själv som en nakenakt : En studie av Marianne Lindberg De Geers skulptur Jag tänker på mig själv i relation till nakenakten som motivkategori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Carnvik; [2019]
  Nyckelord :art history; female nude; semiotics; female bodies; deviant bodies; Marianne Lindberg De Geer; public sculpture; framing; the obscene body; anorectic bodies; emaciated bodies; fat bodies; gendering; bildsemiotik; offentlig skulptur; chockbild; nakenakt; Marianne Lindberg De Geer; representation;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyze the Swedish artist Marianne Lindberg De Geer’s public sculpture Jag tänker på mig själv in relation to the female nude as a traditional motif within the western art and aesthetic. The artwork in question depicts two naked upright standing women, one of whom is represented as emaciated and skinny and the other one as voluminous and fat. LÄS MER

 2. 2. Att bli, vara och göra ett motstånd : om camp som metod och strategi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Linnea Petersdotter Apelgren; [2018]
  Nyckelord :Camp; Abjekt; Representation; Queer Fenomenologi; The Watermelon Woman; Cheryl Dunye;

  Sammanfattning : In this essay I aim to examine how camp could be used as a method in the reading of camp as a theory. This will be followed by an analysis of how The Watermelon Woman (Cheryl Dunye, 1996) could be seen as an expression of camp. I am intending to do so by using camp as a method combined with queer phenomenology and theory about social abjection. LÄS MER

 3. 3. Estetisk vägplanering : Förutsägbarhet i Genetiska Algoritmer och Theta* i dynamiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hans Glimmerfors; [2018]
  Nyckelord :genetic algorithms; Theta*; predictability; pathfinding; aesthetics; genetiska algoritmer; theta*; förutsägbarhet; vägplanering; estetik;

  Sammanfattning : Detta arbete jämför Theta* och en genetisk algoritm för att undersöka ifall en genetisk algoritm ger mer förutsägbara vägar i dynamiska miljöer än en deterministisk sökteknik. Den valda genetiska algoritmen är inte begränsad till vägval till närliggande noder, den nod som är näst i tur kan ligga var som helst i miljön. LÄS MER

 4. 4. Responsive web design – an explorative analysis from an aesthetic, functional and technical perspective

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Aleksandra Ciesielska; [2018]
  Nyckelord :responsive web design; design process; double diamond;

  Sammanfattning : Since the third-generation’s mobile telephony was introduced, the use of the Internet changed significantly. Websites can nowadays be viewed from a wide range of devices that differ in type and size. This puts a demand on the design of web pages because the page should be equally useful regardless of the type of device used to view the page. LÄS MER

 5. 5. Döden i bilderboken : En studie av ikonotexten hos Kitty Crowther

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Öberg; [2017]
  Nyckelord :Bilderbok; barn- och ungdomslitteratur; döden; vänskap; änglar; sorg; empati; ikonotext; Kitty Crowther; Astrid Lindgren Memorial Award; ALMA-priset; ALMA-priset 2010;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur kan bilderbokens ikonotext, med dess särpräglade uttryck och estetik ge uttryck för döden? Utifrån min läsning av Kitty Crowthers tre bilderböcker på temat döden; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004) och Annie du lac (2009) har jag studerat hur de dubbla läsplanen bild och text samverkar och skapar en estetisk upplevelse som förmedlar svårfångade psykologiska sammanhang, kulturella förhållningssätt och mänskliga erfarenheter. Genom sina bilderböcker ger Crowther uttryck för det osedda, svårgripbara och abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig någon annan hur det är att leva. LÄS MER