Sökning: "AfS"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet AfS.

 1. 1. Shared working environment responsibilities in the staffing industry : A shared leadership perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; [2020]
  Nyckelord :Staffing industry; Shared leadership; Shared responsibility; Working environment; Systematic Work Environmental Management; Systematiskt Arbetsmiljöarbete; SAM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore Swedish leaders in staffing agencies experiences, thoughts, and insights regarding the implementation of the legislative works around SAM (Systematic Work Environmental Management AFS 2001:1). In the context of SAM, the legislation entails a complex triangular relationship between the staffing agency, their customer, and the consultant. LÄS MER

 2. 2. Optimisation of Run of River Production Forecasting Using Aiolos Forecast Studio

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Amer Al-Qes; [2020]
  Nyckelord :Run of river hydropower plants; power production forecasting; Aiolos forecast studio; model accuracy assessment analysis and power market.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hydropower is simply the largest source of renewable energy in the Nordic countries, where It compose around 90% of power production in Iceland, 70% in Norway, 40% in Sweden and 20% in Finland. Mountainous terrain and abundance in the surface water is a significant contributing factor in hydropower production. LÄS MER

 3. 3. #metoo - now what? - En komparativ studie mellan svenska och amerikanska arbetsgivares ansvar vid sexuella trakasserier i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Margit Vilhelmsson; Linda Matson; [2020]
  Nyckelord :Sverige; AD; Arbetsdomstolen; AFS; Arbetsmiljöverkets föreskrift; AML; Arbetsmiljölagen; DL; Diskrimineringslagen; DO; Diskrimineringsombudsmannen; EU; Europeiska Unionen; LAS; Lag om anställningsskydd; Prop.; Regeringens proposition; SOU; Statens Offentliga Utredningar; USA; Cal.; Supreme Court of California; Cal. Gov. Code; California Government Code; CCR; California Code of Regulations; CFR; Code of Federal Regulations; DFEH; Department of Fair Employment and Housing; EEOC; Equal Employment Opportunity Commission; FEHA; The California Fair Employment and Housing Act; SCOTUS; The Supreme Court of the United States; Title VII; Title VII of the Civil Rights Act of 1964; The United States of America; USC; U.S. Code; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the hashtag #metoo went viral around the world in fall 2017, the issue of sexual harassment at work was shed a light on. The employee protection against sexual harassment was questioned in terms of employer liability regarding preventive and repressive measures. LÄS MER

 4. 4. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER

 5. 5. Nykonstruktion av bandställ : Nykonstruktion av bandställ för intern lagertransport med gaffeltruck

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lukas Miles; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; voestalpine; CE; nykonstruktion; omkonstruktion; AFS; bandställ; säkerhet; ergonomi; hävarm; Munkfors;

  Sammanfattning : Bandställ används idag för att förvara och transportera stålband hos voestalpine Precision Strip AB. Bandställets uppgift är att på ett säkert sätt hålla fast de ihoprullade cylindrarna med bandsstål i en ram som möjliggör transport med gaffeltruck. Konstruktionen är flera decennier gammal har därmed aldrig CE-certifierats. LÄS MER