Sökning: "Afasibehandling"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Afasibehandling.

 1. 1. Evidensbaserad logopedisk intervention av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga vid afasi : En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rakel Söderberg; Sofie Asp; Lisette Arvidzon; [2020]
  Nyckelord :aphasia; stroke; discourse; aphasia intervention; SLP; grammatical impairment; afasi; stroke; diskurs; grammatiska svårigheter; behandlingsmetod; riktlinjer;

  Sammanfattning : Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and lasting effects often have a negative impact on the persons participation and communication. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad logopedisk intervention vid strokeorsakad afasi hos vuxna : En verksamhetsknuten litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Frida Sonnentheil; Anna Österberg; [2014]
  Nyckelord :aphasia; stroke; speech and language pathology; aphasia intervention; aphasia treatment; evidence-based medicine; A-FROM; afasi; stroke; logopedi; afasiintervention; afasibehandling; evidensbaserad vård; A-FROM;

  Sammanfattning : Background: The speech- and language deficit aphasia affects 12 000 persons annually in Sweden. Aphasia is caused by injury in the brain and the most common etiology is stroke. According to the tool for describing and assessing aphasia, A-FROM (Kagan et al. LÄS MER

 3. 3. Intensivträning vid kronisk afasi : Multipel fallstudie med Constraint Induced Aphasia Therapy (CIAT)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Ellen Grut; Christine Kalerud; [2011]
  Nyckelord :Aphasia therapy; CIAT; follow-up; treatment effect; experiences; Afasibehandling; CIAT; uppföljning; behandlingseffekt; upplevelser;

  Sammanfattning : Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) är en gruppbehandling för personer med afasi. Tidigare forskning kring CIAT har ansetts otillräcklig gällande dess långsiktiga effekt, dess effekt vid lindrig afasi och dess effekt på kommunikativ delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) : effekt på en grupp individer med kronisk afasi

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Ebba Hartelius; Lisa Mattsson; [2008]
  Nyckelord :CI-therapy; aphasia therapy; intensive therapy; group therapy; stroke; effects of treatment; CI-terapi; afasibehandling; intensiv behandling; gruppterapi; stroke; behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Constraint-Induced Therapy (CI) is based on the theory that constraining operationalfunctions will increase the usage and at the same time the recovery of impaired functions. Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) is a variant of CI, aimed at people with chronicaphasia. LÄS MER