Sökning: "Aferdita Gashi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Aferdita Gashi.

  1. 1. I ärlighetens namn? : En komparativ studie om fyra dagstidningars gestaltning och redovisning av politiska opinionsmätningar

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Aferdita Gashi; Nicci Nilsson; [2015]
    Nyckelord :nyhetsartiklar; gestaltningsteori; medielogik; opinionsmätningar; dagstidningar; riktlinjer; ESOMAR och WAPOR.;

    Sammanfattning : Föreliggande uppsats syfte är flerfaldigt. Den syftar dels till att undersöka i vilken utsträckning Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen spel- och sakgestaltade politiska nyhetsartiklar under riksdagsvalåren 2010 och 2014. LÄS MER