Sökning: "Affärsetik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Affärsetik.

 1. 1. Enterprise Risk Management Använder sig stora industriföretag i Gnosjöregionen av hållbarhetsfokuserad riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Svensson; Malin Sjölin; [2019-06-20]
  Nyckelord :ERM; Enterprise Risk Management; Riskhantering; Risk Management; ESG; Affärsetik; Gnosjöregionen; Hållbarhet; Hållbarhetsfokuserad Riskhantering; TRM; Sustainability and Risk Management; Sustainability and Enterprise Risk Management;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka riskhantering i stora industriföretag i Gnosjöregionen, huruvida företagen använder sig av ramverket Enterprise Risk Management (ERM) samt om de integrerar hållbarhetsaspekter i sin riskhantering. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ intervjustudie där vi med hjälp av intervjuer samlat in data kring de utvalda företagens riskhantering med fokus på hållbarhetsaspekter. LÄS MER

 2. 2. The Complexity of Executing International Negotiations while Maintaining Business Ethics - Developing the value-based International negotiation model from an ethical perspective - the Sanfran Ethical International Business Negotiation Model (SEIB NM) : An exploratory case study within the defence industry

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Ronja Sandin; Joshua Francis; [2018]
  Nyckelord :International negotiations; SEIB NM; Business ethics; Ethical values; Negotiation models.;

  Sammanfattning : Background This thesis explores the role of ethics in negotiations within the international defence industry. Existing gaps in literature are identified by using two existing literature reviews: one concerning negotiations and one concerning ethics. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion i svenska tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :MURSAL HASSAS; MARYAM TARIK HAMAD; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens produktion är hållbarhet en viktig aspekt. Utan en hållbarhetssyn påverkas inte bara ekonomin och miljön negativt utan också människan och dess framtida generationer. LÄS MER

 4. 4. Svenska civilekonomstudenters etiska resonemangsförmåga : En kvantitativ studie med DIT-testet utförd vid Umeå universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jessica Fritz; Maria Wennberg; [2017]
  Nyckelord :DIT-test; etisk resonemangsförmåga;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Behovet av affärsetik är utbrett i affärsvärlden. Flertalet händelser som skakat affärsvärlden är skandalerna om Lehman Brothers, WorldCom, Enron och Arthur Andersen, som skett kring millennieskiftet. LÄS MER

 5. 5. Relationsdrama eller drömförhållande? - En studie om etik, Corporate social responsibility och Human Resource Management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Clara Karpfors; [2016-01-07]
  Nyckelord :HRM; CSR; etik; affärsetik; hållbarhet;

  Sammanfattning : SyfteBåde socialt ansvarstagande, HR-arbete och etik anses hänga samman med företagens strategiska och vinstdrivande verksamhet. Samtidigt kritiseras just detta och forskare menar att vinstsyfte aldrig på riktigt kan kombineras med etik. Det verkar som att de tre frågorna har en självklar men komplicerad relation till varandra. LÄS MER