Sökning: "Affärsjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Affärsjuridik.

 1. 1. Integrationsklausuler & Avtalat krav på skriftlighet - Två boilerplateklausuler ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Lander; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; boilerplateklausuler; integrationsklausuler; contract law; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Two types of Boiler clauses that frequently becomes more used in agreements between Swedish companies are merger clauses and clauses requiring any modification or termination by agreement to be in a particular form, called “no oral modification clauses. The uses of these sorts of clauses are the result of international influences on Swedish contract law as international trade is growing. LÄS MER

 2. 2. Produkters funktionsskador ur ett skadestånds- och försäkringsrättsligt perspektiv : Om säljares skadeståndsskyldighet när levererade produkter är behäftade med funktionsfel, samt om ansvarsförsäkringens betydelse för funktionsfel

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Adamsson; [2018]
  Nyckelord :juridik; affärsjuridik; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; köprätt; funktionsfel; sakskada; ren förmögenhetsskada; ingrediensskada; komponentskada; IOK-skada; föreningsfall; förädlingsfall; informationsfall; djur- och växtfall;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas kommersiella säljares skadeståndsansvar när levererade produkter är behäftade med funktionsfel. Funktionsfel i produkter kännetecknas av att felaktiga detaljer från tillverkningen av en beståndsdel orsakar en minskad funktion i slutprodukten. LÄS MER

 3. 3. Borgensansvar när huvudgäldenären gått i konkurs: särskilt om skötselborgen och dess särställning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Kristin Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Juridik; affärsjuridik; borgen; skötselborgen;

  Sammanfattning : Borgen är en vanlig säkerhet som lämnas vid kreditgivning. För aktiebolag finns möjligheten att ingå skötselborgen, där bolagets ägare borgar med sina personliga tillgångar för bolagets skulder. LÄS MER

 4. 4. Den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekter : En rättslig analys om en finansiell transaktionsskatt genom ett fördjupat samarbete inom EU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elma Nikovic; [2017]
  Nyckelord :Juridik; Affärsjuridik; Skatterätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. LÄS MER

 5. 5. Ett immaterialrättsligt perspektiv på förbud mot geoblockering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Maria Refai; [2017]
  Nyckelord :geo-blocking; geoblocking; geo-localization; geolocalisation; intellectual property; digital single market; geoblockering; geo-blockering. immaterialrätt; affärsrätt; affärsjuridik; geolokalisering; digital inre marknad; geoförordning; industriella rättigheter; e-handel; juridik;

  Sammanfattning : E-handeln inom Europa växer explosionsartat och tillgång till varor och tjänster är i dagsläget endast några få knapptryck bort. Eftersom åtkomsten till internet är global kan hemsidor och webbshoppar få en enorm internationell spridning. Näringsidkare som bedriver fysisk handel kan enkelt anpassa sig till lagar, språk, valuta mm. LÄS MER