Sökning: "Affärsjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Affärsjuridik.

 1. 1. Investerarskydd vid handel med kryptotillgångar : En analys i ljuset av Europeiska kommissionens förordningsförslag om marknader för kryptotillgångar

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Cornelia Nuamu; [2021]
  Nyckelord :crypto; assets; business law; commercial law; MICA; markets in crypto assets; bitcoin; investor protection; law; cryptocurrency; juridik; investerarskydd; kryptotillgångar; bitcoin; kryptovaluta; kryptovalutor; affärsjuridik; affärsrätt; eu; börsrätt; finansrätt; volatil; handel; marknader för kryptotillgångar; MICA;

  Sammanfattning : Ur de senaste decenniernas tekniska innovation föddes så kallade kryptotillgångar. Kryptotillgångar är digitala enheter som är tillgängliga via teknik för distribuerad liggare. Marknaden för kryptotillgångar har expanderat avsevärt på senare år. LÄS MER

 2. 2. Extern granskning av gröna obligationer : Huruvida regulatoriska förändringar vad gäller betygsättning av gröna obligationer kan gynna marknaden för gröna obligationer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jessica Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Law; business law; financial law; EU law; sustainability; financial sustainability; sustainable investments; environmentally friendly; Sustainable Action Plan; Action Plan on Financing Sustainable Growth; EU Taxonomy; Greenwashing; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU Taxonomy; transparency; ratings; grades; green rating; credit rating; second opinion; credit rating agency; conflict of interest; external review; ESA; ESMA; Juridik; affärsjuridik; EU-rätt; finansrätt; hållbarhet; miljövänlig; handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt; hållbara investeringar; grönmålning; ICMA; Green Bond Principles; GBP; EU Green Bond Standard; EU GBS; EU-taxonomin; Taxonomiförordningen; transparens; betyg; gröna betyg; andrahandsutlåtande; kreditbetyg; kreditvärderingsinstitut; intressekonflikter; extern granskning; tillsyn; ESA; ESMA.;

  Sammanfattning : Genom styrning av finansiella medel har gröna obligationer fått en viktig roll i utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart samhälle. Extern granskning av gröna obligationer styrs idag genom frivilliga marknadsstandarder, varav GBP är den vanligaste. Dessutom har EU nyligen presenterat en egen frivillig standard med särskild tillsyn. LÄS MER

 3. 3. Utställande av kapitaltäckningsgarantier : När kan det anses vara rationellt att ställa ut en kapitaltäckningsgaranti och kan garantens minoritetsaktieägare missgynnas?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Caroline Birath; Clara Svensson; [2021]
  Nyckelord :Business law; capital contribution; capital adequacy; guarantees; minority shareholders; corporations; Aktiebolag; kapitaltäckningsgaranti; minoritetsskydd; associationsrätt; affärsjuridik; kapitalbrist; koncern; värdeöverföring; kapitaltillskott; rationellt utställande; garant;

  Sammanfattning : En kapitaltäckningsgaranti kan användas för att rädda ett aktiebolag som hamnar i en kapitalbristsituation från likvidationsplikt. En kapitaltäckningsgaranti innebär att en fysisk eller juridisk person avger ett ensidigt löfte om att tillskjuta medel till det mottagande aktiebolaget om ekonomin försämras till den grad att det registrerade aktiekapitalet understiger hälften. LÄS MER

 4. 4. Den grafiska interaktionen : en jämförelse mellan svensk och amerikansk upphovsrätt i syfte att utröna hur det grafiska användargränssnittet skyddas idag, samt hur ett framtida skydd kan utformas

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Nikolaisen; Matvey Kondratenko; [2021]
  Nyckelord :Affärsrätt; Affärsjuridik; Immaterialrätt; Europeisk rätt; Amerikansk immaterialrätt; Grafiska användargränssnitt; GUI; Sui generis; Upphovsrätt; Europeisk upphovsrätt; Gamingindustrin;

  Sammanfattning : Gamingindustrin utgör idag en stor, globaliserad marknad, där spelutvecklingsprocessen kan medföra utgifter som uppgår till flera miljarder svenska kronor. En viktig del av moderna spel är det grafiska användargränssnittet, s.k. GUI, som är den interaktiva, grafiska yta med vilken en spelare interagerar. LÄS MER

 5. 5. Principalansvar vid distansarbete : Hur tillämpas arbetsgivarens skadeståndsrättsliga ansvar för skador dennes anställda vållar mot tredje man i tjänst vid arbete på distans?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Josefin Wilske; Irma Gojak; [2021]
  Nyckelord :Affärsrätt; Affärsjuridik; Skadeståndsrätt; Principalansvar; Distansarbete; Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen har arbetsgivaren principalansvar när dennes arbetstagare vållar skada mot tredje man, vilket betyder att arbetsgivaren åläggs det skadeståndsrättsliga ansvaret. I och med covid-19-pandemin har allt fler människor arbetat på distans för att stoppa smittspridningen. LÄS MER