Sökning: "Affärsjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Affärsjuridik.

 1. 1. Ett bättre konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter : En genomgång av de ändringar som föreslås i SOU 2017:31 och prop. 2021/22:171

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Arm; Oskar Andersson; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Affärsrätt; Prop. 2021 22:171; Bostadsrättslagen; Bostadsrätt; SOU 2017:31; Bostadsrättsförening; Bostad; Nyproducerad; Nyproducerad bostadsrätt; Konsumentskydd;

  Sammanfattning : Ett köp av en nyproducerad bostadsrätt är en tidskrävande process som består av flera olika steg. Det är också en transaktion som står för ett stort värde. LÄS MER

 2. 2. Äganderätten och skyddsrummet : Den enskildes rättigheter mot det civila försvaret

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Bäck; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; skyddsrum; äganderätt;

  Sammanfattning : Idag finns det 65 000 skyddsrum i Sverige som finns i både privatbostäder och näringsfastigheter. Skyddsrummen finns till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig och ska kunna ställas om från fredsanvändning till skyddsfunktion på två dygn. LÄS MER

 3. 3. Marknadsmanipulation : Genom samtidens mest använda medel – sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alice Björck; [2022]
  Nyckelord :affärsjuridik; marknadsmissbruk; marknadsmanipulation; Juridik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Marknadsmanipulation genom spridning av information har funnits som brottsbestämmelse i 2 kap. 4 § MmL sedan 2016 och föranleder straffrättslig påföljd för uppsåtliga brott av normalgraden eller grovt brott. LÄS MER

 4. 4. Hållbar bolagsstyrning inom ramen för aktiebolagets syfte : förutsättningar för aktiebolagets intressenter att föra skadeståndstalan mot styrelsens överträdelse av verksamhetssyftet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nora Öbrink; Johanna Nyström Böhm; [2022]
  Nyckelord :aktiebolag; vinstsyfte; styrelse; normskyddsläran; uppenbarhetsrekvisitet; aktiebolagslagen; aktiebolagsrätt; skadeståndsrätt; associationsrätt; affärsjuridik; intressenter; bolagsordning; aktieägarmodellen; intressentmodellen; hållbarhet; pluralistiska syften; skadestånd; externt skadeståndsansvar; skadeståndstalan; bolagsstyrning; hållbar bolagsstyrning; verksamhetssyfte;

  Sammanfattning : Som ett resultat av samhällsutvecklingen och den rådande klimatkrisen har ett ökat fokus på hållbarhet aktualiserats. Det har i samhällsdebatten framförts för- och motargument avseende att aktiebolag bör implementera en hållbar bolagsstyrning i större eller mindre utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Reglering av handel med kryptotillgångar - Hur väl tillgodoses investerar- och konsumentintressen enligt förslaget till MiCA-förordning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nivine Hassan; [2022]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Kryptotillgångar; MiCA; EBA; ESMA; Reglering; Investerarintressen; Konsumentintressen; Investerarskydd; Business Law; EU-rätt; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har möjliggjort nytt framförande av teknisk innovation. Den mest omtalade digitala ekonomiska tillgången är den så kallade kryptotillgången. Kryptotillgång innehar unika egenskaper, vilket medfört att de befintliga EU- regleringar inte omfattar kryptotillgången. LÄS MER