Sökning: "Affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 467 uppsatser innehållade ordet Affärsmodell.

 1. 1. Sustainable value creation : A case study of a Professional Service Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Alexandra Kapsalis; Andreas Rosén; [2022]
  Nyckelord :sustainability; value creation; multiple stakeholders; professional service firm; competitiveness; first mover advantage; hållbarhet; värdeskapande; flera intressenter; professionella tjänsteföretag; konkurrensfördelar; först på marknaden;

  Sammanfattning : Today, sustainability has become a central part of every recent global agenda. As the world is establishing a more sustainable path, professional service firms have started setting up new targets and goals to meet the changing demands and regulations of governments, societies, and investors. LÄS MER

 2. 2. Digital Transformation : Prerequsitites for a digital business model

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Erik Andersson Nissar; [2022]
  Nyckelord :Digital Business Models; Value Proposition; Business Models; Stakeholder Management; Digital Transformation; Business Processes;

  Sammanfattning : This research paper investigates the need from two different stakeholders, in the purpose to formulate prerequisites for a digital business model that are in line with a digital transformation strategy. The paper contains qualitative and quantitative research methods to gather data. LÄS MER

 3. 3. Lokal affärsutveckling : En kvalitativ studie kring småföretags drivkrafter till att införa e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björkqvist; Johanna Nirondoke; [2022]
  Nyckelord :E-handel; digital kommunikation; affärsmodeller; digital transformation;

  Sammanfattning : I takt med den snabbt växande digitaliseringen har de digitala förändringarna lett till att e-handeln växt kraftigt. På sikt har den tagit över alltmer och fler konsumenter väljer idag att handla online. Detta har lett till att fler företag har behövt se över sin affärsmodell och anpassa sig efter digitaliseringen. LÄS MER

 4. 4. AI-enabled Business Model Innovation for the Healthcare Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Natalie Aleksić; Anna Vidina; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Business Model; Business Model Innovation; Healthcare Industry; Artificiell intelligens; Affärsmodell; Affärsmodellinovation; Hälso- och sjukvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Recent developments in the field of Artificial Intelligence (AI) drive businesses to introduce digitally advanced products, services, processes, and mechanisms to various markets (Krauset al. 2022; Parida et al. 2019). In this manner, the healthcare sector proves as a propitious industry for successful AI-application (Jiang et al. LÄS MER

 5. 5. Dropshippingens bidrag till svenska e-handlare : En studie om kassaflöde och orderuppfyllelse inom e-handeln

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :André Landin; Victor Milovic; [2022]
  Nyckelord :Dropshipping; leverantörens perspektiv; modellen för teknikacceptans TAM ;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln har ökat betydligt under de senaste åren på grund av den ökade tekniska utvecklingen. Den största utmaningen som e-handlare står inför är behovet av att ha en effektiv strategi för orderuppfyllelse. LÄS MER