Sökning: "Affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 395 uppsatser innehållade ordet Affärsmodell.

 1. 1. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 2. 2. Pay to win : En studie om mikrotransaktioners förändring av upplevelsen i onlinespel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Douglas Hallin; William Portin; [2021]
  Nyckelord :microtransactions; virtual products; virtual objects; gaming experience; user experience; online gaming; consumption value; flow; mikrotransaktioner; virtuella produkter; virtuella föremål; spelupplevelse; användarupplevelse; onlinespel; konsumtionsvärde; flow;

  Sammanfattning : Spel är en av de största underhållningsbranscherna, vilket ger utvecklare möjlighet till stor lönsamhet. Syftet med denna studie är att identifiera faktorerna för varför spelare känner behov avatt göra köp av virtuella produkter i onlinespel och hur det kommer att påverka spelupplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Svenska storbankers hållbarhetsarbete : En jämförelse mellan svenska storbankers hållbarhetsrapporter och arbetet med hållbarhet i den dagliga verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad

  Författare :Emilia Josefsson; Jonna Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; Hållbarhet; Hållbarhetsrapport; Affärsmodell;

  Sammanfattning : Titel: The sustainability-work of the major banks in Sweden Authors: Jonna Gunnarsson & Emilia Josefsson Keywords: Corporate social responsibility, Sustainability, Sustainability report, Business model. Background: In recent decades, societal development has been faster than ever, and joint work towards sustainable development is therefore necessary (FN, 2016). LÄS MER

 4. 4. Dark Patterns in Digital Buy Now Pay Later Services

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabella Johannesson; [2021]
  Nyckelord :Buy Now Pay Later; Dark Patterns; Digital Payments; Digital Invoice Services; Ethics; Pay After Delivery;

  Sammanfattning : Buy Now Pay Later (BNPL) is a financial service whereby customers defer payment on a purchase against a short-term debt. While BNPL services have a long history, digital invoice services are now the largest market for BNPL. For the study, two of the largest providers in Sweden, and their checkout interfaces were reviewed for dark patterns. LÄS MER

 5. 5. Nya värden åt gamla plagg : En kvalitativ studie om företags implementering av second-hand.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Eric Klang; Ludvig Bengelsdorff; Karl Dolk; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Green values; Over-consumption; Second-hand; Re-use; Resale; Cannibalization.; Hållbarhet; Gröna värden; Överkonsumtion; Andra hand; Återanvändning; Återförsäljning; Kannibalisering;

  Sammanfattning : Den växande oron kring textilindustrins påverkan på miljön utmanar klädföretag att ständigt anpassa och förbättra sina sätt att bedriva verksamheterna. Företag idag ser svårigheter i att förbättra sitt vardagliga arbete med hållbarhet, vilket lett till att implementeringen av återförsäljning i verksamheter sett snabb tillväxt under de senaste åren. LÄS MER