Sökning: "Affärsplattformen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Affärsplattformen.

 1. 1. Community supported agriculture : in a Swedish context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Mikaela Nilsson; Kajsa Wejåker; [2016]
  Nyckelord :alternative food production; local food systems; shared value; crowdfunding; relationship marketing;

  Sammanfattning : Swedish agriculture faces new challenges on an aggregated level, as well as for individual farms. The number of farms in Sweden is decreasing, but the average size of farms is increasing. Much of the structured changed can be explained by the increase in global competition and the design of the CAP within the EU. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsplan för gröna företag i expansions- och utvecklingsfas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Therése Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Rosdalagård; häst; ridponny; ekonomi; produktionsutveckling; självkostnadskalkyl; bidragskalkyl; totalstegskalkyl; boxuthyrning; ridhus;

  Sammanfattning : Det traditionella lantbruket minskar mer och mer, gårdarna som fortsätter med lantbruk blir större och mer nischade på antingen djur eller växtodling. Det är många som helt lägger ner sin produktion för att ge plats åt något annat på gården som t.ex. bed and breakfast-ställen, spa, m. LÄS MER

 3. 3. Grön omsorg : entreprenörskap på landsbygden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Sandra Kindesjö; Kajsa Wejåker; [2012]
  Nyckelord :Grön omsorg; drivkrafter; social entreprenörskap; affärsplattformen; etableringsprocesser;

  Sammanfattning : Grön omsorg är ett relativt nytt begrepp i Sverige och definieras av LRF som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd (www, LRF, 2012,1). Det innebär i stora drag att människor som berörs av socialtjänstlagen får möjlighet att arbeta på lantbruk. LÄS MER

 4. 4. Företagsstrategier inom den gröna sektorn : studie av en plantskola

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Carl af Ekenstam; [2011]
  Nyckelord :Företagsstrategier;

  Sammanfattning : Skåne Plantor AB är ett garden center som har vuxit från den lilla växtleverantören till en storskalig växtförsäljning. De importerar växter som sedan säljs direkt till slutkunden och deras närområde inkluderar främst Staffanstorp och Lund. LÄS MER

 5. 5. Nyttan av en förinkubator – En analys med hjälp av affärsplattformen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Hallén Lise; Krohn Katarina; [2010]
  Nyckelord :Förinkubator; nyföretagande; affärsplattformen; entreprenör; affärsplan;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att kartlägga företagens affärsplattform och utvärdera nyttan av en förinkubators hjälp med att upprätta en affärsplan med affärsplattformen som verktyg. Vi har använt oss av enkät och uppföljande intervju för insamling av empiri. LÄS MER