Sökning: "Affärsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Affärsstrategi.

 1. 1. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Digital strategi för konkurrenskraft och värdeskapande : Ur två fastighetsbolags perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Lina Mogren; Gabriella Pirzada; [2020]
  Nyckelord :Digital strategy; Strategy; Competitiveness; Value creation; Real estate companies; Digital strategi; Strategi; Konkurrenskraft; Värdeskapande; Fastighetsbolag;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetsbranschen har en stor påverkan över samhället, såväl ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Dock kännetecknas branschen av att vara ineffektiv, konservativ och ligga steget efter i den digitala utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Användning av affärsmodeller inom byggbranschen : En undersökning av småföretag i Nyköping

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Eriksson; Mi Tran Nikkilä; [2020]
  Nyckelord :Business model concept; small businesses; construction businesses; canvas-model; business strategy; managers; Affärsmodellskoncept; småföretag; byggbranschen; canvas-modellen; affärsstrategi; företagschefer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur affärsmodeller beskrivs och används hos ett urval av småföretag inom byggbranschen i Nyköping. Studien ämnade även att identifiera likheter och skillnader i hur företagschefer inom byggbranschen formulerar konceptet affärsmodell. LÄS MER

 4. 4. A Framework for Assessment of and Advancement Towards Sustainable Circular Economy : An application on automotive brake calipers

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alva Helin; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Material Flow Analysis; Remanufacturing; Circularity; Livscykelanalys; Materialfl ̈odesanalys; Renovering; Cirkularitet;

  Sammanfattning : The current use of natural resources within the industry generally constitutes of linear systems of raw material extraction to waste formation. However, an increased awareness of sustainability issues has resulted in engagements to try to minimise the impacts on the environment that these linear systems impose. LÄS MER

 5. 5. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Anton Castenberg; [2020]
  Nyckelord :urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Sammanfattning : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. LÄS MER