Sökning: "Affärsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Affärsstrategi.

 1. 1. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Lönsam stadsodling : strategier och affärsmodeller för kommersiell stadsodling i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Castenberg; [2020]
  Nyckelord :urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; urban; odling; stadsbruk; jordbruk; affärsstrategi; hållbar stadsutveckling; ekonomi; småskalig; grönsaksodling; närodlat; småskalig; grönsaksodling; närodlat;

  Sammanfattning : Intresset för stadsodling i Malmö är stort och det finns en mängd olika odlingsprojekt i staden, både med social och kommersiell inriktning. Detta arbete fokuserar på den kommersiella inriktningen och utgår ifrån projektet Stadsbruk som hjälpt många entreprenörer att starta upp sina odlingsföretag i staden. LÄS MER

 3. 3. Application of vertical joint ventures in real estate development : a Swedish study from the perspective of property managers and property developers

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Jesper Kullman; Emma Wigren; [2020]
  Nyckelord :Joint venture; Vertical joint venture; Real estate; Real estate development; Motives; Application; Joint venture; Vertikal joint venture; Fastigheter; Fastighetsutveckling; Motiv; Tillämpning;

  Sammanfattning : Projects in real estate development are commonly associated with failures in attaining clients’ expectations in terms of time, cost and quality. At the same time, the real estate and construction industry in Sweden is recognized as traditional and sometimes characterized by few and dominant actors leading to low competitiveness. LÄS MER

 4. 4. Flexibla hyresavtal – En växande trend på kontorsmarknaden : Fördelaktigt för fastighetsägare och hyresgäster?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Kristoferson; Oscar Lithander; [2020]
  Nyckelord :Flexible Leases; Flexible Offices; Property Owners; Tenants; Future Offices; Real Estate Market; Commercial Real Estate; Flexibla hyresavtal; Flexibla kontorslokaler; Fastighetsägare; Hyresgäster; Framtidens kontorslokaler; Fastighetsbranschen; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens framfart förändras företags och medarbetares arbetssätt varpå nya krav ställs på kontors- och hyresavtalsutformningar. De krav som ställs idag kan sammanfattas med ett ord – flexibilitet. LÄS MER

 5. 5. On Optimization of Sequential Decision-Making in Customer Relationship Management using Deep Reinforcement Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christian Ryan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Customer relationship management (CRM) is a fickle but pivotal elementto the success of any business. Used correctly, it can not only yield higherrevenue and lower operational costs, but significantly boost customersatisfaction. Nonetheless, it can also be mismanaged—sacrificing thewell-being of customers for profitability. LÄS MER