Sökning: "Affärssystem inom detaljhandeln"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Affärssystem inom detaljhandeln.

 1. 1. Affärssystem i klädföretag : En studie om klädföretagens krav på ett affärssystem och de problem som företagen upplever med systemen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Johanna Arnström; [2011]
  Nyckelord :Affärssystem; modebranschen; NAV; krav; klädföretag; problem;

  Sammanfattning : Affärssystem är idag mer aktuellt än någonsin. Behovet av snabbare och mer uppdaterad informationsdelning för att stödja integrationen i ett företag har visat sig vara en av de främsta anledningarna till att efterfrågan på affärssystem ökar. Ett affärssystem kan förbättra ett företags förmåga att känna av marknadsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Affärssystemens roll vid strategisk ekonomistyrning : En fallstudie av Intersport i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Nora Hyseni; Pontus Petersson; [2011]
  Nyckelord :affärssystem; centralisering; ekonomistyrning; strategisk ekonomistyrning; organisationsförändring;

  Sammanfattning : SyfteSyftet är att skapa förståelse för affärssystemets roll för att skapa en centraliserad beslutsprocess och utforma strategisk ekonomistyrning.BakgrundOrganisationer är konkurrensutsatta och behöver därmed anpassa mål, strategi och organisationsstruktur till en omvärld i förändring. LÄS MER

 3. 3. Affärssystem inom detaljhandeln - faktorer som påverkar valet av affärssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Sandra Edvinsson; Marie Åkerlund; [2011]
  Nyckelord :Affärssystem; ERP; detaljhandel; funktionalitet i affärssystem; kriterier på affärssystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Affärssystem är ett verksamhetstäckande system som hanterar information inom företag genom olika funktioner såsom lagerhantering, inköpshantering, orderhantering och försäljning. Vid valet av affärssystem finns det ett flertal faktorer att ta hänsyn till. LÄS MER