Sökning: "Affärsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Affärsutveckling.

 1. 1. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 2. 2. Lokal affärsutveckling : En kvalitativ studie kring småföretags drivkrafter till att införa e-handel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Björkqvist; Johanna Nirondoke; [2022]
  Nyckelord :E-handel; digital kommunikation; affärsmodeller; digital transformation;

  Sammanfattning : I takt med den snabbt växande digitaliseringen har de digitala förändringarna lett till att e-handeln växt kraftigt. På sikt har den tagit över alltmer och fler konsumenter väljer idag att handla online. Detta har lett till att fler företag har behövt se över sin affärsmodell och anpassa sig efter digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. BeeFarm : Innovativ hållbarhetstjänst för ökad matproduktion genom pollinering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Andreas Åkesson; Ludwig Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhet; pollinering; Skördeökning; hållbarhetstjänst; innovation; affärsutveckling; företagsutveckling;

  Sammanfattning : Idéerna till BeeFarm startade under våren 2020 med en strävan efter att lösa en av världens största utmaningar. Utmaningen som vi står inför är att pollinerande insekter såsom bin minskar. Färre bin hotar den globala livsmedelsproduktionen då 75% av all mat som produceras i världen är beroende av insektspollinering. LÄS MER

 4. 4. Sociala mediers möjlighet till verksamhetsutveckling inom offentlig sektor : En fallstudie om Region Norrbottens ökade arbete med digital social interaktion

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Amanda Johansson; David Nilsson; [2022]
  Nyckelord :offentlig sektor; sociala medier; verksamhetsutveckling; affärsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Affärsmodellinnovation i anpassningsfasen efter en kris : En kvalitativ studie om affärsmodellinnovation inom detaljhandeln i anpassningsfasen efter Covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Ekerfelt; Emma Holmgren; [2022]
  Nyckelord :affärsmodellinnovation; detaljhandeln; kundupplevelse; anpassningsfasen; Covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur detaljhandelsföretag arbetar med affärsmodellinnovation för att acklimatisera sig till nya förutsättningar i anpassningsfasen efter Covid-19-pandemin. Det görs genom en kvalitativ studie av två detaljhandelsföretag i Sverige. LÄS MER