Sökning: "Affection of animals"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Affection of animals.

 1. 1. PRESCHOOL PERSPECTIVES ON NATURE – AN INTERVIEW STUDY OF CHILDREN ATTENDING OUTDOOR CLASSES

  Master-uppsats,

  Författare :Georgios Avramidis; [2021-06-29]
  Nyckelord :children’s voice; outdoor learning; preschool children’s perspectives; nature; Education for Sustainable Development;

  Sammanfattning : Aim:The aim of this thesis is to explore views, perspectives and opinions of preschool children that attend outdoor classes about nature, animals, plants and nature’s protection from humans’ pollution. By conducting semi-structured interviews with preschool children, the children’s voice is sought to be at the centre of research. LÄS MER

 2. 2. Domesticeringen av silverräv (Vulpes fulvus Desm) : en jämförelse mellan rödräv och silverräv i fångenskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Mathilda Riegertzon; [2021]
  Nyckelord :silverräv; Vulpes fulvus Desm; domesticering; beteende; nutrition; fenotyp; miljö; människans påverkan; Vulpes vulpes;

  Sammanfattning : Dmitry Belyayev was a geneticist who wanted to know why domesticated animals showed common traits in behaviour and appearance. Belyayev believed that these traits appeared when the animals were selected for tamability alone. LÄS MER

 3. 3. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 4. 4. Interactions between humans and dogs : Neurobiological factors relevant for the treatment of exhaustion-related disorders.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Johanna Sinisalo; [2015]
  Nyckelord :Cortisol; Oxytocin; Human-Animal Interactions HAI ; Animal-Assisted Therapy AAT ; Attachment Theory; Social Support Theory; Stress;

  Sammanfattning : Increasing evidence illustrates an involvement of stress in a large variety of physical and mental illness. Together with the evolutionary development of the social behavior in humans, the traditional interpretations of the attachment theory and the social support theory underscores the importance of affection, belonging and appreciation for human well-being. LÄS MER

 5. 5. Vad tycker bilister om vägnära skogar : två enkätstudier

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Johan Hansson; [2003]
  Nyckelord :forests; landscape;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts genom en litteraturstudie och två enkätundersökningar. Syftet med litteraturstudien är att sammanställa relevant information om ämnet. Syftet med enkät­ undersökningarna har varit att utforma en enkät och få svar på vilken landskapstyp och skogs­ typ som uppskattas mest av bilister. LÄS MER