Sökning: "Affektion"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Affektion.

 1. 1. Generation Z - lyxvarumärkenas utmaning : En studie om lyxvarumärkens etablering på Instagram och dess inverkan på Generation Z:s varumärkesattityder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonard Camitz; Amanda Bärneskär; [2020]
  Nyckelord :Lyxvarumärken; Demokratisering av Lyxvarumärken; Generation Z; Instagram; Sociala medier; Varumärkesattityd; Interaktion; Affektion; Kognitivitet; Förväntningar; Interaktion; Mervärde; Marknadsföringsåtgärder;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker lyxvarumärkens utbredda etablering på Instagram och hur detta påverkar varumärkesattityden hos Generation Z. Specifikt vilar studiens fokus vid att undersöka Generation Z:s attityder till lyxvarumärkens ökade exponering och hur värde kan skapas eller degenereras genom denna interaktion. LÄS MER

 2. 2. Retargeting på Facebook och Instagram : användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tuva Borup; Viktoria Mohr; Linn Schönbeck; [2019]
  Nyckelord :Individual marketing; Retargeting; Cognitive attitude; Affective attitude; Behavioural attitude; Perceived risc; Social media; Facebook; Instagram; Cookies; Individbaserad marknadsföring; Retargeting; Kognitiv attityd; Affektiv attityd; Beteendeattityd; Risk; Sociala medier; Facebook; Instagram; Cookies;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. LÄS MER

 3. 3. Motivation : Definitioner, neurala mekanismer och nucleus accumbens roll i motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Anders Wiberg; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Självbestämmandeteori SDT ; Limbiska systemet; Nucleus accumbens;

  Sammanfattning : Frågan om människans drivkrafter och vad som ligger bakom våra handlingar har en lång historia och ju mer man har försökt att förklara och definiera begreppet motivation desto mer komplext tycks det ha blivit. Den här uppsatsens syfte är att ge en förståelse till komplexiteten kring problematiken om begreppet motivation. LÄS MER

 4. 4. CENTER-STAGE EFFECT OCH AFFECT HEURISTIC: VAD MOTIVERAR BESLUT ONLINE? En undersökning om vikten av positionering och affektionsskapande markörer på nästintill identiska alternativ

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linn Englund; Emma Nordqvist; [2018-07-04]
  Nyckelord :Center-stage effect; Affect heuristic; positionering; affektion; beslutsfattande; e-handel; positionspreferenser; online;

  Sammanfattning : Different positioning of identical and nearly identical objects has been shown to play adetermining role on preferences and therefore decision-making. What position is mostpreferred during different kinds of situational decision-making has been a long-goingdiscussion and researchers have yet to reach an agreement. LÄS MER

 5. 5. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Wolgast; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. LÄS MER