Sökning: "Affektiv gemenskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Affektiv gemenskap.

 1. 1. En ny värld av rasism : - en fallstudie av Facebookgruppen”Stå upp för Sverige”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson; Nellie Källbom; [2018]
  Nyckelord :Affektiv gemenskap; Facebook; fallstudie; kumulativ rasism; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ ansats; rasism.;

  Sammanfattning : Studien är en kvantitativ och kvalitativ fallstudie som analyserar originalinlägg och kommentarstrådar på Facebook. Syftet är att studera rasistisk kommunikation i gruppen ”Stå upp för Sverige”. Detta för att kartlägga mönster och analysera språkliga karaktärsdrag inom gruppen. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan socialdans och upplevd lycka

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Parash Lama; [2017]
  Nyckelord :Social dancing; ballroom dancing happiness; well-being; satisfaction of life; Socialdans; pardans; lycka; välbefinnande; livsstilstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Dans är aktivitet som väcker positiva emotioner och förknippas med bland annat högtider, musik, social gemenskap, motion och andra positiva händelser, vilka är faktorer som kan bidra till lycka. Exempelvis har forskningsvärldens nyfikenhet på fritidsaktiviteter lett till att pardans, som generellt setts som en social och kulturell aktivitet, numera blivit accepterad som alternativ behandlingsform mot psykisk ohälsa såsom stress, ångest och depression. LÄS MER

 3. 3. Rörelsens språk: Georges Sorel om myt och våld

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Larsson; [2015]
  Nyckelord :Georges Sorel; myt; våld; makt; rörelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den revolutionära sekelskiftestänkaren Georges Sorel och hans föreställning om myten som en central del i formerandet av politisk gemenskap. Uppsatsen analyserar Sorels mytbegrepp i relation till hans föreställning om våld, två begrepp som utvecklas tillsammans i boken Réflexions sur la violence, utgiven år 1908. LÄS MER