Sökning: "Affektiv kompetens"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Affektiv kompetens.

 1. 1. Brytpunktssamtal : Kommunikation med närstående till döende

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Oscar Lövgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund:Trots en ökad fokus på personcentrerad vård och nya mål uppsatts för svensk sjukvård angående brytpunktssamtal är det fortfarande ett område inom vilket svensk sjukvård faller kort. En viktig del inom brytpunktssamtal och övergången från kurativ till palliativ vård är att identifiera patientens önskningar och behov, samt försöka erbjuda känslomässigt stöd. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonals bemötande och attityder gentemot patienter med emotionell instabil personlighetsstörning : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christin Gudmundsson; Sebastian Forsberg; [2015]
  Nyckelord :Emotionell instabil personlighetsstörning; Attityder; Bemötande; Vårdlidande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundSymtom på emotionell instabil personlighetsstörning innefattar impulsivt beteende, affektiv instabilitet samt ofta självskadebeteende och suicidalitet. Personer med denna diagnos har visats uppleva ett negativt bemötande i sina kontakter med hälso- och sjukvården då de uppfattas som svårhanterliga av vårdpersonalen på grund av svårigheten att hitta rätt behandlingsmetod på rätt vårdnivå. LÄS MER