Sökning: "Affektiv kultur"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Affektiv kultur.

 1. 1. Att spegla sig i litteraturen : En diskussion om identifikatorisk läsning, affektiv respons och postkritiken

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Meja Sundman; [2020]
  Nyckelord :Reader identification; Postcritique; Identity; Identifikatorisk läsning; Postkritik; Identitet;

  Sammanfattning : Identification has been a substantial topic for discussion in aesthetics and literature for a long time. Different views on what a text is has opened up for different approaches for how a reader should perceive and position herself in relation to a text. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om anställdas motivation, inställning och uppslutning vid byte av LMS system - och hur dessa främjas genom stöd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jacob Leiman; Jonathan Wiese; [2020]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Förändringsarbete; LMS; Inställning; Motivation; Kommunikation; Uppslutning; Implementation; Anställdas upplevelser;

  Sammanfattning : En stor utmaning för företag idag är det ökade behovet av IT-lösningar för att kunna vara effektiva och produktiva. Dessa IT-lösningar leder ofta till att arbetsrutiner och processer förändras och omdefinieras, vilket påverkar de anställdas dagliga arbete. LÄS MER

 3. 3. "Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie av nyanställdas möte med organisationskulturen på ett mansdominerat industriföretag i Norrbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lisa Larson; Olivia Schönfeldt; [2020]
  Nyckelord :Affekctive cultur; homosociality; jargong; socializationsprocess; Affektiv kultur; homosocialitet; jargong; socialisationsprocessen;

  Sammanfattning : Industribranschen är idag fortfarande en mansdominerad bransch trots gedigna försök att jämna ut könsfördelningen. Det råder meningsskiljaktigheter kring vad det är som ligger till grund, för att en jämlik könsfördelning är svår att uppnå. En del hävdar att det handlar om vilka typer av utbildningar som väljs av män och kvinnor. LÄS MER