Sökning: "Affektiv polarisering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Affektiv polarisering.

 1. 1. KÄNSLOR SOM ENGAGERAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Axelsson; [2023-02-10]
  Nyckelord :Affektiv polarisering; positiv partiidentifikation; valdeltagande; Europaparlamentsval Affective polarization; positive partisanship; turnout; European Parliament elections;

  Sammanfattning : Turnout in European Parliament elections are generally lower than in national elections, which is a democratic challenge. While previous research has established an association between affective polarization and turnout levels in national elections in several European multiparty systems, the question remains as to whether affective polarization might also increase turnout in European Parliament elections. LÄS MER

 2. 2. Polarisering och effekterna av blocköverskridande samarbete : En studie om hur ideologisk och affektiv polarisering påverkas av blocköverskridande samarbete inom kommunpolitiken

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilma Pherson; [2023]
  Nyckelord :Ideologisk polarisering; affektiv polarisering; blocköverskridande samarbete; deliberation; svensk politik; kommunpolitik; politisk psykologi; enkätundersökning;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the relationship between ideological and affective polarisation and how it is affected by block-crossing cooperation at the local political level. Ideological and affective polarisation is measured in municipalities where block-crossing cooperation prevails, as well as municipalities where traditional block cooperation rules. LÄS MER

 3. 3. En digital interaktionsordning – identifikation som medierande faktor till politisk polarisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rosanna Moberg; Lies Youcefi; [2022]
  Nyckelord :affektiv polarisering; social identifikation; Facebook; kontaktteori;

  Sammanfattning : Politisk polarisering kvarstår som en av de stora påverkanskrafterna till det demokratiska samhället, samtidigt som sociala mediers roll i folkets politiska aktivitet fortsätter att vara framträdande. Mycket forskning har genomförts på politisk polarisering, men en brist på identitetsperspektiv utgör ett övergripande problem för många studier. LÄS MER

 4. 4. Affektiv polarisering och de viktigaste frågorna i svensk politik: En studie av affektiv polarisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robert Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :affective polarization; ideological polarization; voting behaviour; Swedish politics; polarization; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study examines the development of affective polarization in Sweden and whether it can be attributed to the political debate changing its focus to new issues. The study builds on data from the SOM-undersökning and focuses on the last twenty years. LÄS MER

 5. 5. Politisk polarisering ur olika perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Leo Amoné Lundqvist; Gustav Olsson; [2022]
  Nyckelord :politisk polarisering; sociala medier; traditionella medier; ideologisk polarisering; affektiv polarisering; kriminalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har i syfte att analysera och studera hur politisk polarisering framställs i ny och traditionell media i Sverige. Studien kommer att analysera detta genom att använda sig av en artikel och fyra twitter-inlägg där vi med hjälp av olika polariserings- teorier kommer att mäta och jämföra skillnaderna i mängden polarisering som framkommer beroende på om det är traditionell eller ny media. LÄS MER