Sökning: "Affektiva kopplingar med historien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Affektiva kopplingar med historien.

  1. 1. Historisk empati hos gymnasieelever: Om affektiva och kognitiva aspekter

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Gabriella Österlind; [2018]
    Nyckelord :Affektiva kopplingar med historien; Gymnasieelever; Historisk empati; Kognitiva aspekter av historisk empati; Kontextualisering; Perspektivtagande;

    Sammanfattning : Det finns mycket forskning om historisk empati. Enkelt uttryckt handlar detta begrepp om hur elever förklarar aktörers ageranden i det förflutna. LÄS MER