Sökning: "Affektiva"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet Affektiva.

 1. 1. DET KÄNSLOMÄSSIGA HINDRET En kvantitativ innehållsanalys av sambandet mellan affektiv polarisering och längre regeringsbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elin Höström; [2023-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Partianhängare tycks känna allt mer animositet gentemot andra partianhängare. Detta beskrivs inom forskningen som affektiv polarisering, och är något som i synnerhet präglar våra politiska representanter. LÄS MER

 2. 2. Den organisatoriska tillitens betydelse för engagemang : En kvantitativ studie med syfte att undersöka organisatorisk tillit och engagemang hos vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elvira Alenvall; Charlotte Bravo; [2023]
  Nyckelord :Organisatorisk tillit; organisatoriskt engagemang; vårdsektor; vårdpersonal; Sverige; enkätstudie; regressionsanalys;

  Sammanfattning : Vårdkrisen har under det senaste decenniet varit ett faktum. Larm om överbeläggningar, långa vårdköer, ohållbara arbetsvillkor och kompetensbrist gör att vårdsektorn sakta men säkert urholkas. Vårdpersonal söker sig bort från arbete inom regionerna och viss personal lämnar till och med yrket helt och hållet. LÄS MER

 3. 3. Det handlar inte om pengarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Enesa Malagic; Anna Liljedahl; Rosanna Sköldin; [2023]
  Nyckelord :Startup; Motivation; Neo-normative control; Autonomy; Job security; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: It’s not about the money - A qualitative study about motivation within startups Seminar date: June 2nd, 2023 Course: FEKH49 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS‐ cr) Authors: Anna Liljedahl, Enesa Malagic & Rosanna Sköldin Supervisor: Olof Hallonsten Keywords: Startups, motivation, neo-normative control, autonomy, job security Research question: What motivates employees in innovative startups and how do they mobilize their motivation? Purpose of study: The purpose of this study is to examine what motivates employees in Swedish highly innovative startups and how this can be mobilized. Methodology: In order to answer the research question, a qualitative approach has been adapted along with semi-structured interviews of eight employees within startups. LÄS MER

 4. 4. Vad formar en pastor? : En intervjustudie av fem nyblivna pastorer inom Equmeniakyrkan om sin pastorsutbildning på Teologiska Högskolan Stockholm

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för religionsvetenskap och teologi

  Författare :Emanuel Bratt; [2023]
  Nyckelord :Theological Education; Ministerial Education and Training; Uniting Church in Sweden; Stockholm School of Theology; Holistic formation; Athens-Berlin; Professional Education and Training; Teologisk utbildning; Pastorsutbildning; Equmeniakyrkan; Teologiska Högskolan Stockholm; Holistisk formation; Aten-Berlin; Prästutbildning; Professionsutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker pastorsutbildning och formation genom att intervjua fem nyblivna pastorer inom Equmeniakyrkan om deras upplevelse av vad pastorsutbildningen på THS bidragit till för att formas och förberedas som pastorer. Studien som är kvalitativ och abduktiv relaterar teoretiskt till Benjamin Blooms kognitiva, affektiva och psykomotoriska lärandedomäner som översätts till pastoral kontext för jämförelse av vad utbildningen bidragit till, samt till David Kelseys Aten-Berlin-begrepp för att jämföra pastorernas utbildningsideal med pastorsutbildningens utbildningsform. LÄS MER

 5. 5. Bilen som konstverk : En etnologisk studie av bilens aktörskap och karisma bland bilentusiaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Olle Norin; [2023]
  Nyckelord :Materialitet; Aktör-nätverksteori; Karisma; Posthumanism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan bilen och bilentusiasten, hur samspelet där de båda agerar som aktörer ser ut och varför. För att besvara detta utgår studien från två teoretiska ramverk som kopplas ihop där den ena är karisma och den andra är aktör-nätverksteori. LÄS MER