Sökning: "Affiliate marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Affiliate marknadsföring.

 1. 1. Lowering entry barriers in a digital era : A qualitative study about the Swedish fashion industry’s international expansion with Affiliate Marketing.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carl Brunius; Isak Lind; [2017]
  Nyckelord :Affiliate Marketing; Digital Marketing; Entry barriers; Entry Strategy; Ecommerce; Social Media; Affiliate marketing; Digital marknadsföring; E-handel; Etableringshinder; Social media;

  Sammanfattning : The internet and the rise of e-commerce have changed the foundation for how Swedish fashion companies operates. The shift has simplified for businesses to reach foreign customers who are vital for the fashion companies as the Swedish market is too small to nurture all existing companies. LÄS MER

 2. 2. Affiliate marketing : Hur väljs affiliates ut?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frankie Kwan; Joachim Lundblad; Carl Mohlin; [2016]
  Nyckelord :Affiliate marketing; Affiliate marknadsföring;

  Sammanfattning : Försäljning via internet ökar för varje år, därför är det naturligt för företag att synas på arenan. Ett marknadsföringsverktyg som blivit populärt för sin kostnadseffektivitet är affiliate marketing, där företag endast betalar då en affiliate presterar. LÄS MER

 3. 3. E-kundklubben : Vill du bli medlem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anneli Nilsson Lamoureux; Louise Vikström; [2014]
  Nyckelord :kundklubbar; kundlojalitet; e-handel; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Nyckelord: kundklubbar, kundlojalitet, e-handel, relationsmarknadsföring Bakgrund: Kundklubbar inom e-handeln är ett relativt nytt begrepp om man bortser från de företag som bedriver handel i flera kanaler. Det kan förklara att få studier har genomförts som beskriver kundklubbar i renodlade e-handelsföretag i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Framtidens e-handel : En studie av e-handelns framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :THERESE BÖVIK; EVELINA NYQUIST; [2013]
  Nyckelord :E-handel; affiliate; returproblem; framgångsfaktorer; marknadsföring; framtidens e-handel;

  Sammanfattning : E-handeln har bara börjat sin resa idag och det är en lång väg att gå för att skapa den optimala nätbutiken. Trots positiv statistik med hög tillväxt är det en tuff bransch att verka i vilket gör att det är få företag som klarar av att stanna kvar på en så hårt konkurrensutsatt marknad. LÄS MER

 5. 5. The value of the affiliate marketing network

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Kim Norlander; [2012]
  Nyckelord :Value creation; Affiliate marketing; Value networks;

  Sammanfattning : With the Internet as a commercial medium, new ways of doing business have developed in almost every industry sector. Business conducted over the internet, which often is referred to as e-commerce, is rapidly growing, and holds highly competitive characteristics and promises for the creation of value (Amit & Zott, 2001). LÄS MER