Sökning: "Afgørelser förvaltningsbeslut"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Afgørelser förvaltningsbeslut.

  1. 1. INDVANDREDE RETSKILDER OG DET SOCIALRETLIGE SKØN

    Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Jakob Schmidth; [2018]
    Nyckelord :Afgørelser förvaltningsbeslut; diskursanalys; mänskliga rättigheter; skön; socialjuridik;

    Sammanfattning : Examensarbete i (socialt arbete) 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018.Opgaven tager afsæt i en undren over en tilsyneladende forskel i menneskeretlig diskurs i Danmark og Sverige. LÄS MER