Sökning: "Afghan Unaccompanied Children"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Afghan Unaccompanied Children.

 1. 1. What are the barriers for integration in Sweden? : A study of the perceptions of male refugees from Afghanistan

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Lund; [2019]
  Nyckelord :Integration; segregation; sustainable development; refugees; Afghanistan; Sweden;

  Sammanfattning : In 2015, the number of unaccompanied children that fled to Sweden and applied for asylum was 35 369, more than ever before. The great majority of them, 22 806, were young male refugees from Afghanistan, often with very small chances of returning back to their countries mainly due to war, oppression and poverty. LÄS MER

 2. 2. Beyond the dichotomies of a coercion and voluntary recruitment, Afghan unaccompanied minors unveil their recruitment process in Iran

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för mellanösternstudier

  Författare :Rami Ali; [2018]
  Nyckelord :Child soldier; Syria; Iran; Afghanistan; Sweden; Refugee; asylum seeker; War; coercion; voluntary; recruitment; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigade; Migration; Hazara; Socio-economic injustice; Minors; Barnsoldat; Syrien; Iran; Afghanistan; Sverige; Flykting; asylsökande; Krig; tvång; frivillig; rekrytering; Shia; Shiite; Fatemiyoun Brigad; Migrationsverket; Hazara; Socioekonomisk orättvisa; minderåriga; Ensamkommande; جندي طفل ، سوريا ، إيران ، أفغانستان ، السويد ، لاجئ ، طالب لجوء ، الحرب ، الإكراه ، التطوع ، التجنيد ، الشيعة ، الشيعة ، لواء فاطيمون ، الهجرة ، الهزارة ، الظلم الاجتماعي-الاقتصادي ، القصر;

  Sammanfattning : By shedding light on accounts from unaccompanied Afghan asylum-seeking minors in Sweden who were child soldiers in Syria, this thesis explores and examines their narratives and their involvement in the civil war in Syria. The research aims to create a deeper understanding of how these children themselves made sense of their participation in the war by answering the following questions: How were the children approached by the recruiters? What kind of reasons for joining the war are put forward by the recruiters and what strategies do the children encounter: a) economic; b) identity formation; c) social deprivation; d) feeling of vulnerability; e) militarization; f) mental development; g) ideology/ religious-sectarian; or all together? How do the children perceive these encounters and make sense of their recruitment to the Shiite Fatemiyoun Brigade? To which extent has the ideology of Shi’ism played an important role for them in joining the Syrian War? This is a qualitative study based on in-depth interviews which combines procedures from two approaches and techniques: an ethnographic approach and a narrative approach that explores the interviewees’ experiences in a period of time and also generates detailed insights. LÄS MER

 3. 3. Önskan om ett vanligt liv : - En studie om ensamkommande unga afghanska mäns livssituation

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Enell; [2016]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; young Afghan men; habitus; capital; field.; ensamkommande barn och unga; unga afghanska män; habitus; kapital; fält;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att skapa en fördjupad förståelse för unga afghanska ensamkommande mäns livssituation genom intervjuer som analyserats utifrån begreppen habitus, kapital och fält. De flesta av respondenterna har visat sig vara beredda att slita hårt för att förverkliga sina ambitioner och strävan mot ett liv med stabila levnadsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. A Study of Unaccompanied Afghan Asylum-Seeking Children in Sweden

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marziyeh Momenian; [2014]
  Nyckelord :Afghan Unaccompanied Children; Asylum Seekers; Migration Reasons; Smugglers; Transit Migration; Sweden;

  Sammanfattning : This study aims to draw attention to the stories of Afghan unaccompanied asylum-seeking children in Sweden; their reasons to leave Afghanistan and to migrate to Sweden, the way that they migrate, and the problems they face during their journey to Sweden are investigated. In order to achieve the aims of this study, a qualitative method is used based on semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flickors migration : En komparativ analys av Afghanistan och Somalia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emma Duvinger; [2013]
  Nyckelord :Migration; asylsökande; ensamkommande flickor; sociala nätverk;

  Sammanfattning : Sweden is the country in Europe that receives most applicants from asylum seeking unaccompanied children. The majority of all unaccompanied children are boys and the two biggest sending countries are Afghanistan and Somalia. LÄS MER