Sökning: "Afghanistan analys"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Afghanistan analys.

 1. 1. A micro-typological study of Pashai varieties in Afghanistan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Vanessa Quasnik; [2019]
  Nyckelord :Hindu Kush; Indo-Aryan languages; micro-typology; Pashai; Hindu Kush; Indoariska språk; microtypology; Pashai;

  Sammanfattning : The Hindu Kush region stretches from Afghanistan over Pakistan to North India and is home to what is commonly known as the Dardic languages. The Dardic langagues are a group of Indo-Aryan languages that have in isolation and under contact developed or retained features that can not be found in Indo-Aryan languages outside the region. LÄS MER

 2. 2. Fienden inom oss : en undersökning av säkerhetsreformer i Tyskland sedan 2001 och dess implikationer för vårt konstitutionella fri- och rättighetsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Ruge; [2018]
  Nyckelord :Germany; constitutionalism; constitutional rights; freedom; security; protection; integrity; state control; counter-terrorism legislation; executive powers; crime prevention; surveillance; human rights; Grounded Theory Analysis. Tyskland; konstitutionell rätt; konstitutionella fri- och rättigheter; säkerhet; skydd; rättssäkerhet; statlig kontroll; tvångsmedel; antiterrorlagar; övervakning; brottsbekämpning; mänskliga rättigheter; grundad teori; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Immediately after the terror attack on September 11 2001, Germany joined the international “war on terror”. Over the years, the battlefield has successively moved to the national arena, with the terror crime reform in 2001 marking the starting point for the introduction of a series of new, extensive security policies by the German state, leading to a polarization between efficient law enforcement and individual freedom and integrity. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Skyddsgrundande asylskäl : En studie om det "manliga nätverkets" betydelse i skyddsbedömningen av asylsökande kvinnor från Somalia och Afghanistan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Janusik; [2017]
  Nyckelord :male network; gender-based persecution; two folded oppression; discrimination; Manligt nätverk; könsrelaterad förföljelse; dubbelutsatthet; diskriminering;

  Sammanfattning : I länder som Afghanistan och Somalia är kvinnor rättsligt underordnade män och har sällan möjlighet att erhålla statligt skydd mot könsrelaterad förföljelse. I dessa länder är kvinnors skydd och överlevnad i stor utsträckning beroende av att det i sitt hemland har tillgång till ett manligt nätverk. LÄS MER

 5. 5. Rösten av ensamkommande flyktingbarns behov på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Bodin Jansson; Fanny Isaksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år kommer ett stort antal ensamkommande flyktingbarn barn tillSverige och placeras vanligtvis på HVB-hem. Syftet med denna studievar att undersöka vilka behov som ensamkommande flyktingbarn harpå HVB-hem. Respondenterna var fem unga män över 18 årursprungligen från Afghanistan som kom till Sverige somensamkommande flyktingbarn. LÄS MER