Sökning: "Afghanistan analys"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Afghanistan analys.

 1. 1. Fienden inom oss : en undersökning av säkerhetsreformer i Tyskland sedan 2001 och dess implikationer för vårt konstitutionella fri- och rättighetsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Annika Ruge; [2018]
  Nyckelord :Germany; constitutionalism; constitutional rights; freedom; security; protection; integrity; state control; counter-terrorism legislation; executive powers; crime prevention; surveillance; human rights; Grounded Theory Analysis. Tyskland; konstitutionell rätt; konstitutionella fri- och rättigheter; säkerhet; skydd; rättssäkerhet; statlig kontroll; tvångsmedel; antiterrorlagar; övervakning; brottsbekämpning; mänskliga rättigheter; grundad teori; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Immediately after the terror attack on September 11 2001, Germany joined the international “war on terror”. Over the years, the battlefield has successively moved to the national arena, with the terror crime reform in 2001 marking the starting point for the introduction of a series of new, extensive security policies by the German state, leading to a polarization between efficient law enforcement and individual freedom and integrity. LÄS MER

 2. 2. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 3. 3. Skyddsgrundande asylskäl : En studie om det "manliga nätverkets" betydelse i skyddsbedömningen av asylsökande kvinnor från Somalia och Afghanistan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Janusik; [2017]
  Nyckelord :male network; gender-based persecution; two folded oppression; discrimination; Manligt nätverk; könsrelaterad förföljelse; dubbelutsatthet; diskriminering;

  Sammanfattning : I länder som Afghanistan och Somalia är kvinnor rättsligt underordnade män och har sällan möjlighet att erhålla statligt skydd mot könsrelaterad förföljelse. I dessa länder är kvinnors skydd och överlevnad i stor utsträckning beroende av att det i sitt hemland har tillgång till ett manligt nätverk. LÄS MER

 4. 4. Rösten av ensamkommande flyktingbarns behov på HVB-hem

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Bodin Jansson; Fanny Isaksson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Varje år kommer ett stort antal ensamkommande flyktingbarn barn tillSverige och placeras vanligtvis på HVB-hem. Syftet med denna studievar att undersöka vilka behov som ensamkommande flyktingbarn harpå HVB-hem. Respondenterna var fem unga män över 18 årursprungligen från Afghanistan som kom till Sverige somensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 5. 5. Segerbegreppet i svensk diskurs : Analys av politisk retorik kring seger och förlust vid svenskt deltagande i en internationell insats

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Nicklas Folmerz; [2016]
  Nyckelord :Seger; Segerbegreppet; Strategisk kultur; Politisk retorik; Internationell; Nationell; Afghanistan;

  Sammanfattning : I nutid förefaller samtalet om seger och förlust vid användningen av det militära maktmedlet omformulerat till något annat än uttryck som seger och förlust. Detta kan upplevas som förunderligt, då målet med militärmakt borde vara konstant över tiden. LÄS MER