Sökning: "Afram Hanouch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Afram Hanouch.

 1. 1. Professioners utveckling och påverkan : Standarders påverkan på individens beteende och på verksamhetsstyrningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Afram Hanouch; Emelie Forsmark; [2014]
  Nyckelord :profession; standarder; individ; styrning; utvecklande; yrkesprofession; Reko;

  Sammanfattning : S AMMANFATTNING Titel: Professioners utveckling och påverkan - Standarders påverkan på individens beteende och på verksamhetsstyrningen Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Afram Hanouch och Emelie Forsmark Handledare: Stig Sörling och Tomas Källquist Datum: 2014 – augusti Bakgrund: Professioner är något som alltid varit närvarande och det dyker ständigt upp nya yrken som leder till professioner. Då samhället idag präglas av ett expert- och kunskapssamhälle. LÄS MER

 2. 2. Diskonteringsräntan vid nedskrivning av goodwill : Agerar företagen på Stockholm OMX Large Cap opportunistiskt vid nedskrivningsprövningen av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Adam Karavelatzis; Afram Hanouch; [2013]
  Nyckelord :Agentteorin; CAPM; diskonteringsränta; earnings management; goodwill; goodwillintensitet; nedskrivningsprövning och opportunistiskt beteende;

  Sammanfattning : Diskussioner förs ofta huruvida ett företags redovisning ger en rättvisande bild eller inte. Sedan år 2005 värderas goodwill efter en redovisningsmetod som grundar sig på att tillgångar ska redovisas till verkligt värde, vilket är en förändring från den tidigare metoden där tillgångar skulle värderas efter försiktighetsprincipen. LÄS MER