Sökning: "Africa"

Visar resultat 1 - 5 av 2357 uppsatser innehållade ordet Africa.

 1. 1. Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per Erik Ålöv; [2022-01-20]
  Nyckelord :Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

  Sammanfattning : I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. LÄS MER

 2. 2. Corporate impunity and the ‘accountability gap’ in Sub-Saharan Africa: is the successful prosecution of corporate involvement in atrocity crimes within reach?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joseph Keogh; [2022]
  Nyckelord :International criminal law; corporate criminal liability; transnational corporations; atrocity crime; corporate impunity; Africa; Global North; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Although transnational corporations (hereinafter TNCs) often far outmatch States in terms of resources and influence over the direction of the world economy, they are generally unaccounted for when operating outside the territories in which they are incorporated (hereinafter ‘home States’). This thesis will look specifically at those TNCs that rely on natural resource extraction as their main source of profit. LÄS MER

 3. 3. Enforced Kumbaya

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zakarias Dahlberg; [2022]
  Nyckelord :United Nations; peacekeeping; local; peace agreements; panel data regressions; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper looks at whether an implementation of a UN operation in a civil conflict effects the signing of local peace agreements. It is limited to the Africa and Middle East regions. The theory applied, and tested, is the Liberal Peace Theory. To test the question a new dataset is constructed by merging disparate datasets and data into one. LÄS MER

 4. 4. Afrosvenska kvinnors skildringar av förlossningsvården. En etnologisk studie om erfarenheter av den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Lydia Nanono; [2022]
  Nyckelord :Ethnology; AfroSwedish; perinatal care; experience stories; Etnologi; afrosvensk; perinatala vården; erfarenhetsberättelser;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine eight Afro-Swedish women's lived experiences of perinatal care in Sweden. The material has been produced through qualitative interviews to investigate the extent to which colonial stereotypes continue to affect Afro-Swedish women in perinatal care. LÄS MER

 5. 5. Entrepreneurial Ecosystem Challenges for AI Startups Internationalization : Evidence from Emerging Markets Case Studies

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hansika Dahanayake; Claudia Bih Muna; [2022]
  Nyckelord :Internationalization Process; AI Startups; Startups; Entrepreneurial Ecosystem; Social Entrepreneurial Ecosystem; Material Entrepreneurial Ecosystem; Cultural Entrepreneurial Ecosystem; Africa; South Africa; Nigeria;

  Sammanfattning : The process of internationalization may be more difficult for emerging markets' artificial intelligence startups (AI startups) due to several challenges. These challenges include weak institutions, limited financial support, political instability, lack of adequate local infrastructure. LÄS MER