Sökning: "Afrikanska Unionen"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Afrikanska Unionen.

 1. 1. I väntan på fred: En kvalitativ fallstudie om Afrikanska Unionens konfliktförebyggande arbete

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Erichs Lång; Tim Tinghammar Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Afrika; Afrikanska Unionen; konflikt; ekonomi; internationell politik; konfilktförebyggande arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Afrikanska Unionen (AU), och dess hittills misslyckade arbete för att skapa ett fredligt och stabilt Afrika. Uppsatsen analyserar varför så få resultat kan ses av AU:s insatser. LÄS MER

 2. 2. Afrikanska Unionen som säkerhetsaktör- en (o)möjlighet? : en undersökning av Afrikanska Unionens strukturella och institutionella förutsättningar för att agera som säkerhetsaktör.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Sophie Abrahamsson; [2015]
  Nyckelord :Afrikanska Unionen; säkerhetsaktör; krishantering; aktörskapacitet; Gunnar Sjöstedt; regimteori; liberal institutionalism; neorealism; Somalia; Libyen;

  Sammanfattning : ”African Solutions to African Problems” är en av Afrikanska Unionens nya ledord. Denna vilja om att ta mer ansvar för den afrikanska kontinenten och kunna agera som en säkerhetsaktör har resulterat i en ny säkerhetsdoktrin. LÄS MER

 3. 3. Al-Shabaab i Somalia

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Nelson; Adam Arnell; [2014]
  Nyckelord :al-Shabaab; al-Qaida; Somalia; fredsprocess; islamism; Neumanns variabler; Jarstads dilemman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Efter Barré regimens fall 1991 kom de södra och centrala delarna av Somalia att regeras av lokala rövarband och klanrebeller. Parallellt bildades den islamska unionen al Ittihad al Islam (AIAI) som politisk motpol till den internationellt sammansatta övergångsregeringen bland annat FN och Afrikanska Unionen understött skapandet av under mitten av 1990talet. LÄS MER

 4. 4. Demokrati i Afrika söder om Sahara : – en region med unika förutsättningar?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Anna Vedin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Demokrati har i olika former under närmare 2500 år varit en del av de politiska system som existerat i världen. Under årens lopp har det som idag klassas som en demokrati utvecklats från det antika Grekland, som handlade främst om fria mäns rösträtt till mer komplexa former som inkluderar bland annat mänskliga rättigheter. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar medlemsländernas nationella stabilitet deras förmåga att vara delaktiga i samarbetet inom Afrikanska unionen?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Svensson; Karolina Schlyter; [2013]
  Nyckelord :internationellt samarbete; delaktighet; stabilitet; Afrikanska unionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines how national stability affects the states ability to participate in an international cooperation. The study is based on the African Union and its member states. The stability is studied and analysed through three different factors: politics, peace and economy. LÄS MER