Sökning: "Afrofobi"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Afrofobi.

 1. 1. Afrofobi i den perinatala vården? : Svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Afrofobi; Stereotypifiering; Ras;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala vården i Sverige. Ras är ett för många obekvämt begrepp i Sverige, ändå tycks ras i social mening påverka ens möjligheter i samhället. Det saknas statistik utifrån ras och hudfärg i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Afrofobi i den perinatala vården? : Svarta kvinnors erfarenheter och upplvelser av afrofobi i den perinatala vården i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Ras; steretypifiering; afrofobi;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver svarta kvinnors erfarenheter och upplevelser av den perinatala vården i Sverige. Ras är ett för många obekvämt begrepp i Sverige, ändå tycks ras i social mening påverka ens möjligheter i samhället. Det saknas statistik utifrån ras och hudfärg i Sverige. LÄS MER

 3. 3. "Exkluderande svenskhet" eller bara rasism? : En kritisk diskursanalys av samhällsdebatten om strukturell rasism utifrån Black Lives Matter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Maria Kjellgren; [2021]
  Nyckelord :Black lives matter; strukturell rasism; afrofobi; gaslighting; diskursanalys;

  Sammanfattning : During 2020, the human rights movement Black Lives Matter, BLM, gathered new momentum after the eight minute recorded murder of George Floyd by an American police officer caught widespread global attention. By the end of the year the BLM protests had spread internationally, with a purpose to most of all bring the issues of structural racism in their own country to the surface. LÄS MER

 4. 4. "Dom säger att alla är lika värda, men ibland känns det som vissa är värda mer än andra" : En studie om afrosvenska vårdnadshavares uppfattningar och upplevelser av bemötande och inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Åsa Heed; Yrsa Rasmussen Sporre; [2020]
  Nyckelord :intercultural pedagogy; afrophobia anti-blackness; inclusion; diversity; preschool; interkulturell pedagogik; afrofobi; inkludering; mångfald; förskola;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the perception and experience of treatment and inclusion that Afroswedish parents have of the Swedish preschool. There are a few similar studies on the subject, but they are either coming in from another perspective or are focused on the theoretical aspect of the matter. LÄS MER

 5. 5. Afrofobi : En begreppsanalytisk studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Ghebre; [2018]
  Nyckelord :Afrophobia; Afroswede; Postcolonial; Cultural identity; Strategic essentialism cosmopolitism; Critical Whiteness Studies color blindness; Afrofobi; Afrosvensk; Postkolonial; Kulturell identitet; Strategisk essentialism kosmopolitism; Kritisk vithets studie färgblindhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a broader understanding of the concept of afrophobia. The purpose of the study is also to investigate how the term ”afrophobia” is expressed in public documents. LÄS MER