Sökning: "Afshin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Afshin.

 1. 1. Röntgensjuksköterskans arbete vid ländryggsundersökningar : En observationsstudie av ergonomi och kommunikation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anders Nordesjö; Afshin Nezamabadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Evaluation of flexible SPA based LPDC decoder using hardware friendly approximation methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Afshin Seraj; Deepak Yadav; [2017]
  Nyckelord :forward-backward; SPA; soft-xor; sum product algorithm; approximation; decoder; LDPC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to computation-intensive nature of LDPC decoders, a lot of research is going towards efficient implementation of their original algorithm (SPA). As "Min-Sum" approximation is basically an overestimation of SPA, this thesis investigates more accurate, yet area efficient, approximations of SPA, to select an optimum one. LÄS MER

 3. 3. Genusperspektiv i en interkulturell förskola : En kvalitativ studie av pedagogers förhållningssätt till genusperspektiv ur ett socialkonstruktivistiskt och intersektionellt perspektiv

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gilda Afshin; [2017]
  Nyckelord :Preschool; sex; gender; ethnicity; equality;

  Sammanfattning : This work is a qualitative study that aims to create a deeper knowledge regarding teacher's perceptions on gender and gender equality in an intercultural preschool. This study also clarifies whether preschool can counteract the stereotypicaltraditional gender norms andif so, how it iscapable todo that. LÄS MER

 4. 4. Den nya världen : En explorativ studie om elevers och lärares uppfattningar om virtuell undervisningsteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Afshin Shanazari; Magnus Berglund; [2016]
  Nyckelord :Virtual education; flipped classroom.; Virtuell undervisning; flippat klassrum.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka svenska skolelevers och lärares uppfattningar om virtuell undervisningsteknik.Hur upplever elever det flippade klassrummet? Vad anser elever att de lär sig med hjälp av flippat klassrum i jämförelse med traditionell undervisning? Vad anser lärare och vad vill de åstadkomma med virtuell studieteknik?MetodKvalitativa och strukturerade intervjuer genomfördes på två skolor i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Aktiers likviditet och finansiell stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Afshin Ghoreishi; [2012]
  Nyckelord :Stock liquidity; Turnover rate; Financial stress; Implied volatility; Nasdaq OMX Stockholm; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyzes if there exist a statistical relationship between liquidity on stock, listed at NASDAQ OMX Nordic Stockholm, and financial stress. Liquidity is approximated by volume turnover, and financial stress is represented by SIXVX implied volatility index. LÄS MER