Sökning: "After-school centers"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden After-school centers.

 1. 1. Att arbeta med barn som har adhd och särskilda behov i fritidshemmet : En intervjustudie av sju pedagogers erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Ekberg; Therese Kallin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fritidslärarens inkluderande arbetssätt med nyanlända elever på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :solida Khalil Pero; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; nyanlända; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka och beskriva fritidslärarnas uppfattningar av inkluderande arbetssätt med nyanlända elever i två olika fritidshemsverksamheter. Syftet är också att kartlägga eventuella utmaningar som uppstår. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar för digitalt användande i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Rasmus Forslund; Alexandra Tabeshnia; [2019]
  Nyckelord :After-school centre; After-school teacher; Digital competence; Digital tools; ICT; Digital kompetens; Digitala verktyg; Fritidshem; Fritidslärare; IKT;

  Sammanfattning : Barnen idag växer upp i ett digitaliserat samhälle, ett samhälle som ställer högre krav på individernas digitala kompetens. Tekniken utvecklas och förnyas ständigt och det är viktigt att skol och fritidsverksamheten hänger med i utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets digitalisering : Lärare i fritidshem och fritidspedagogers uppfattningar kring möjligheter och utmaningar gällande digitaliseringen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Mikael Fisk; [2019]
  Nyckelord :After-school centre; After-School teacher; Challenges; Digitalization; ICT; Teacher perspective; Pedagogy; Perceptions; Possibilities; Digitalisering; Fritidshem; Fritidspedagog; IKT; Lärare i fritidshem; Lärarperspektiv; Möjligheter; Pedagogik; Uppfattningar; Utmaningar;

  Sammanfattning : I juli 2018 började den nya reviderade läroplanen med utökat fokus och nya krav på digitala kompetenser och digital utveckling för bland annat grundskolan och fritidshemmet gälla. Innan dess hade inte digitaliseringen varit lika definierad som uppdrag i läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Hur nyanlända elever integreras i svenska skolan och fritidsverksamheten : En kvalitativ studie om hur mottagande av nyanlända elever kan se ut i två aktiva skolverksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Yusuf Izgi; [2018]
  Nyckelord :Intervjustudie; nyanlända elever; skola och fritidshem; pedagogiska verktyg; Styrdokument;

  Sammanfattning : I fritidshemmet och skola så möter pedagoger en hel del svårigheter med att integrera nyanlända elever, syftet med denna studie är att undersöka hur mottagandet av nyanlända elever kan se ut i skola och fritidsverksamheten. För att få en bättre inblick i hur mottagande av nyanlända elever kan se ut så har skolpsykolog, pedagoger och lärare ställt upp på intervjuer, dessa intervjuer spelas in på band och transkriberas på papper. LÄS MER