Sökning: "After"

Visar resultat 11 - 15 av 24784 uppsatser innehållade ordet After.

 1. 11. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 12. A possibility, a threat, a denial? How news robots affect journalists’ work practices and professional identity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Hanna Tuulonen; [2021-04-08]
  Nyckelord :algorithm; artificial intelligence; automated journalism; automation; computational journalism; data journalism; identity; identity construction; journalism; journalist; news robot; professional identity; robot journalism;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to gather an understanding on how news robots have influenced and will influence journalists’ work. This thesis also seeks to explain how journalists’ attitudes towards news robots have changed after they started working with or side by side with news robots, and how news robots affect journalists’ professional identity. LÄS MER

 3. 13. Recurring Slope Lineae on the Northern Hemisphere of Mars: an investigation into the new candidate sites

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andreas Eriksson; [2021-04-06]
  Nyckelord :Recurring Slope Lineae; RSL; Mars; HiRISE; Candidate sites; GIS; Northern hemisphere;

  Sammanfattning : Recurring Slope Lineae (RSL), are dark markings found on slopes with a steepness of 25°-45°. Their width is between 0.5-5 m but they can become hundreds of meters long. They growincrementally during warm seasons; fade during cold seasons and appear again the followingMars year. LÄS MER

 4. 14. THE RELATIONSHIP BETWEEN MEDIA AND THE VOLUME OF DEVELOPMENT AID Empirical Evidence from Swedish Negative Media Coverage on Development Aid during 2012 to 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ismail Bazine; [2021-03-31]
  Nyckelord :Development aid; Negative media coverage; Multilateral aid; Bilateral aid;

  Sammanfattning : Having independent institutions that make impartial decisions is a vital pillar of democratic societies. However, existing research claims that the media has an impact on the volumes of development aid. Although extensive research has been conducted on the relationship, there is a lack of studies that examine the topic out of a Swedish context. LÄS MER

 5. 15. Skillnader i kvinnors livskvalitet efter lumpektomi jämfört med mastektomi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Karlsson; Olivia Skålberg; [2021-03-18]
  Nyckelord :Livskvalitet; Bröstcancer; Kvinnor; Mastektomi; Lumpektomi; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor. Den vanligaste behandlingen mot sjukdomen är främst kirurgi, vilket inkluderar en mastektomi där hela bröstet avlägsnas eller med en lumpektomi där endast en del av bröstet tas bort. Lumpektomi är den vanligaste kirurgiska behandlingen i Sverige. LÄS MER