Sökning: "Aftercare"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet Aftercare.

 1. 1. REINTEGRATION OR REVICTIMIZATION?: An Analysis of Reintegration Assistance Provided to Victims of Human Trafficking

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sarah Lowry; [2021-10-04]
  Nyckelord :Human Trafficking; Reintegration Assitance; Aftercare; Contexualisation; Community; Sustainabilty;

  Sammanfattning : Human trafficking is a crime that extends beyond borders and jurisdictions. International legal standards exist to prevent, suppress, and reintegrate victims into their communities. Once repatriated, survivors of human trafficking require various physical, psychological, and social recovery services, commonly conceptualized as aftercare services. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att förbereda patienter inför utskrivning – en intervjustudie från den psykiatriska heldygnsvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Isabel Dunér; Frances Renkel; [2021-03-03]
  Nyckelord :Psykiatrisk vård; omvårdnad; utskrivningsprocessen; delaktighet; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Being discharged from psychiatric inpatient care is a critical phase for the patient. A well-prepared discharge reduces the risk of readmission and increases the probability of the patient complying to planned aftercare. The nurse has a responsibility to promote patient participation. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av att följa egenvårdsråd efter en hjärtinfarkt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Gustavsson; Stina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Selfcare advice; heart attack; lifestyle change; individualized care; patient experience; Egenvårdsråd; hjärtinfarkt; livsstilsförändring; individualiserad vård; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdom är den dominerande dödsorsaken i Sverige. För personen som drabbas är det en otäck händelse som påverkar individens livsvärld. Levnadsvanor såsom ohälsosamma matvanor, brist på daglig fysisk aktivitet samt tobaksanvändning är alla riskfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändring efter hjärtinfarkt ur ett patientperspektiv : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofie Gidlöf; Emma Linde; [2021]
  Nyckelord :Experiences; Myocardial infarction; Lifestyle changes; Patient perspective; Erfarenheter; Hjärtinfarkt; Livsstilsförändringar; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar varje år flera tusen människor i hjärtinfarkt. Fler män än kvinnor drabbas. Att förändra ohälsosamma levnadsvanor kan minimera risken att återinsjukna. Livsstilsförändringar beskrivs som komplexa och att stödja personer till förändring behöver förstås ur en bredare kontext. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdsbehandlade patienters upplevelser av efterförloppet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jennie Bengtsson; Karolina Kristiansson; [2021]
  Nyckelord :Aftercare; Critical care; Experiences; Follow-up care; Intensive care treatment; Patients; Post-ICU; Recovery; Efterförlopp; Intensivvårdsbehandling; Patienter; Post-IVA; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utvecklingen av intensivvården har under de senaste åren lett till att antalet personer som överlever intensivvården har ökat. Över hälften av alla överlevare drabbas av olika komplikationer i efterförloppet som kräver behandling och rehabilitering. LÄS MER