Sökning: "Aftonbladet"

Visar resultat 21 - 25 av 859 uppsatser innehållade ordet Aftonbladet.

 1. 21. Samtalet om missbruk : En kritisk diskursanalys av medias skildring av narkotikamissbrukare

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Mikael Kücükkurt; Markus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukare; media; diskurs; kritisk diskursanalys; CDA; Fairclough;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka medias framställning av narkotikamissbruket varigenom vi har undersökt vilken bild av missbrukaren som blir illustrerad. Det empiriska materialet som användes för ändamålet var tio artiklar från tidningarna Aftonbladet och Expressen under året 2018. LÄS MER

 2. 22. Sanning eller Fördom? : En diskursanalys av identiteten "invandrare" i två svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Matilda Adeborn Fortea; Amanda Andersson; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; media; invandrare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur identiteten “invandrare” konstrueras, samt vilka diskurser kring “invandrare” som framträder, i svenska nyhetsmedier under mars månad 2017. Vi ämnar belysa hur den aktuella diskursen ser ut. LÄS MER

 3. 23. "Vi behöver göra mer" : En diskursanalys av svensk nyhetsrapportering om klimatet under en vårvecka 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lovisa Yngvesson; [2019]
  Nyckelord :klimat; medierapportering; nyhetsvärdering; konstruktiv journalistik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studien presenterar bilden av svensk klimatrapportering under en veckas tid. Syftet med studien är således att få en ökad förståelse för svensk klimatrapportering. LÄS MER

 4. 24. Idyllen som krossas : En kvalitativ studie om hur lokalpress och kvällspress gestaltar en bygd efter ett mord

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Maria Andersson Bergström; Emma Hällgren; [2019]
  Nyckelord :journalism; media; tabloid; local newspaper; victim; perpetrator; crime; local community; critical discourse analysis; Aftonbladet; Barometern; Falu-kuriren; Hudiksvalls tidning; Skaraborgs Allehanda;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the local newspapers (Barometern, Falu-kuriren, Hudiksvalls tidning, Skaraborgs Allehanda) and the tabloid (Aftonbladet) portray the local community in a village after a murder occured and how it affects the image of the village over time. In this study we therefore studied four different murders that occured in small swedish villages. LÄS MER

 5. 25. Torkan 2018: Nationell kris eller klimatdebatt? : En kvantitativ innehållsanalys av lokal- och rikstäckande rapportering gällande torkan sommaren 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Oskar Käll; Gustav Röriksson; [2019]
  Nyckelord :Global climate change; Aftonbladet; Barometern; quantitative content analysis; drought.;

  Sammanfattning : This essay’s purpose is to investigate how the swedish media portrayed the swedish summer drought of 2018. With a quantitative content analysis focusing on two newspapers, one regional and one national, this essay answers how the drought of 2018 was portrayed from a local and national perspective, from a framing and environmental theoretical perspective. LÄS MER