Sökning: "Agda"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Agda.

 1. 1. Automatic refactoring for Agda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Karin Wibergh; [2019-04-24]
  Nyckelord :Agda; dependent types; refactoring; thesis;

  Sammanfattning : The task of making changes to an existing code base to improve performance, legibility,or extensibility while preserving behaviour is important to virtually anyprogram. Many times this involves making changes requiring a great deal of typingin various places, which is tedious and error-prone. LÄS MER

 2. 2. ”Skandinaviens mest bisarra kriminaldrama”: En kritisk diskursanalys av hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jessica Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Kim Wall; Peter Madsen; critical discourse analysis; podcast; gender constructions; media logic; sensationalism; Kim Wall; Peter Madsen; kritisk diskursanalys; podcast; genuskonstruktioner; medielogik; sensationalism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie granskar hur mordet på Kim Wall konstrueras i svenska podcasts. Mediebevakningen av fallet har kritiserats för att vara spekulativ och oetisk och det är inte bara relevant, utan av största vikt att utreda huruvida den nya medieformen podcast följer i gammelmedias fotspår. LÄS MER

 3. 3. Formalizing Constructive Quantifier Elimination in Agda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Jeremy Pope; [2018-04-04]
  Nyckelord :Agda; decidability; semantics; successor; constructive;

  Sammanfattning : In this thesis a constructive formalization of quantifier elimination is presented,based on a classical formalization by Tobias Nipkow [16]. The formalization is implementedand verified in the programming language/proof assistant Agda [1]. LÄS MER

 4. 4. A Logical Relation for Dependent Type Theory Formalized in Agda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Joakim Öhman; [2017-02-27]
  Nyckelord :type theory; dependent types; logical relation; Agda; formalization;

  Sammanfattning : When writing proofs, it is desirable to show that one’s proof is correct. Withformalising a proof in dependent type theory, it is implied that the proof is correctas long as the type theory is correct. LÄS MER

 5. 5. Hybridisering i statligt ägda bolag : En fallstudie av Lernia AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Elina van Huizen; Sara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Hybridisering; statligt ägda bolag;

  Sammanfattning : Sedan bolagiseringen av statliga affärsverk och myndigheter har staten börjat äga aktiebolag. Dessa bolag har två styrlogiker, affärsmässighet och demokrati, vilket innebär att de både har ett vinstintresse och ett samhällsintresse. Bolag som har båda dessa egenskaper kallas för hybridorganisationer. LÄS MER