Sökning: "Age Estimation"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Age Estimation.

 1. 1. The Effect of Immigration on Income Distribution : A Comparative Study of Ordinary Least Squares and Beta Regression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Fanni Forslind; [2021]
  Nyckelord :Ordinary least squares OLS ; Beta regression; Proportion dependent variable; Gini coefficient; Income distribution; Immigration;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to estimate the relationship between income inequality and immigration in Sweden. To do so, data from the data base Kolada with observations from all 290 municipalities in Sweden is used. LÄS MER

 2. 2. Multimodal Brain Age Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Danielsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Machine learning models trained on MRI brain scans of healthy subjects can be used to predict age. Accurate estimation of brain age is important for reliably detecting abnormal aging in the brain. One way to increase the accuracy of predicted brain age is through using multimodal data. LÄS MER

 3. 3. Ageing and Savings - Evidence from OECD countries and BRICS countries

  Master-uppsats,

  Författare :huizheng chi; [2020]
  Nyckelord :Ageing; Savings rate; Population structure; Children and elderly dependency ratio; OECD; BRICS;

  Sammanfattning : Increasing longevity and  falling fertility have increased interest in financing retirement age and have increased the burden of old age in an ageing society. This research is based on data from 41 countries of OECD and BRICS, between 1995 and 2017. LÄS MER

 4. 4. AI-based Age Estimation from Mammograms

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Dilukshi Charitha Subashini Dissanayake Dissanayake Lekamlage; Fabia Afzal; [2020]
  Nyckelord :Machine Learning; Mammograms; Image Segmentation; Deep Learning; Feature Extraction; Regression Analysis; Age Estimation;

  Sammanfattning : Background: Age estimation has attracted attention because of its various clinical and medical applications. There are many studies on human age estimation from biomedical images such as X-ray images, MRI, facial images, dental images etc. However, there is no research done on mammograms for age estimation. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Lanz; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk trädvärdering; Alnarpsmodellen 2.2; Stockholmsmodellen; Stritzkes modell; VAT19;

  Sammanfattning : Förtätning i städer och olovliga trädfällningar är problematisk för stadsträd. I staden är träd ett viktigt element och främjar människornas hälsa och välbefinnande. Förutom människans behov i form av bland annat rekreation och återhämtning, bidrar träden med flera ekosystemtjänster. LÄS MER