Sökning: "Age Management"

Visar resultat 1 - 5 av 690 uppsatser innehållade orden Age Management.

 1. 1. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Nyckelord :stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Sammanfattning : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. LÄS MER

 2. 2. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Författare :Jeffery Marker; [2019]
  Nyckelord :saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Sammanfattning : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. LÄS MER

 3. 3. New Public Management inom äldreomsorgen - Kritiska röster från golvet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marie-Louise Johansson; Noor Jihad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige har vi idag en ökad befolkning av personer som är över 65 år. Detta medför också till ökat krav på äldreomsorgen. Äldreboenden är en vanlig typ av boende för personer över 65 år som inte längre klarar av att leva i sina ordinära boende. De ökade kraven på äldreomsorg ökar också kostnaderna i samhället. LÄS MER

 4. 4. Investigation and treatment after an osteoporotic fracture: : A survey of the Fracture Liaison Service in Örebro County

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Fracture; Fracture Liaison Service; Osteoporosis; Management; Treatment.;

  Sammanfattning : Introduction: An osteoporotic fracture affects every other woman and every fourth man in Sweden. To meet the needs, Örebro County implemented in 2007 a fracture liaison service(FLS) to identify, investigate and treat these patients. LÄS MER

 5. 5. Generation Z tar plats : Vad driver deras inre motivation i arbetslivet och hur kan ledare främja den?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Management & Organisation; Stockholms universitet/Management & Organisation

  Författare :Färnam Jalali; Elvira Sigrén; [2019]
  Nyckelord :Self-Determination Theory; transformational leadership; autonomy; competence; relatedness; Generation Z; intrinsic motivation; workplace motivation;

  Sammanfattning : Improved standard of living has been followed by demographic changes and increased retirement age. Hence today’s organizations manage a diverse workforce of four generations, each of them with its own distinct attributes. Likewise, tomorrows organizations will consist of a generational diversity of five to six generations. LÄS MER