Sökning: "Ageism"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet Ageism.

 1. 1. Den kollektiva ensamheten - En kvalitativ intervjustudie om äldre individers upplevelser av pandemin covid-19 under året 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Vanda Nyqvist Johnsson; [2021-02-17]
  Nyckelord :covid-19; pandemic; narrative; phenomenology; ageism; interview; collective memories;

  Sammanfattning : In the year of 2020 the world was hit by a pandemic named covid-19, or coronavirus disease 2019. The virus affected the entire world population, more or less, and not least the elderly and various risk groups. The virus and its consequences are still current in the beginning of 2021. LÄS MER

 2. 2. Äldre människor i en pandemi : Den sociala isoleringens inverkan på äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pernilla Elg; Linnea Jonasson; [2021]
  Nyckelord :Ageism; Anxiety; Covid-19; Elderly; Health; Social isolation; Covid-19; Hälsa; Oro; Social isolering; Åldersdiskriminering; Ångest; Äldre människor;

  Sammanfattning : Background: In 2019 a new virus by the name Sars-coronavirus-2 that caused a disease named Covid-19 and spread globally creating a pandemic. Due to the pandemic, restrictions were created that limited people's everyday life. There were many variations of the restrictions between countries, but they were all based on distancing. LÄS MER

 3. 3. ”Det fysiska våldet försvinner när man blir äldre, men terrorn finns kvar.” : En kvalitativ studie av biståndshandläggares erfarenheter med våldsutsatta äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ermina Hadzic; Tilde Sandberg; [2021]
  Nyckelord :våld i nära relation äldre kvinnor; våld i nära relation; äldre; våldsutsatta äldre kvinnor; biståndshandläggare;

  Sammanfattning : According to the World Health Organization domestic violence against women is a growing problem in the world and it is therefore viewed as a society problem. Domestic violence against elderly woman is often overlooked in science and in general even though it has been shown that domestic violence does not cease with rising age. LÄS MER

 4. 4. 70 år men i övrigt frisk - framställningar av äldre i nyhetsmedia i samband med Covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecca Fransson; Julia Storm; [2021]
  Nyckelord :Ageism; elderly; Covid-19; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : When the Covid-19 pandemic struck Sweden elderly became particularly targeted by news media, as early studies indicated a higher risk of death among elderly. The aim of this study was to investigate existing and emerging discourses concerning elderly during the pandemic. The method used was a qualitative study of documents. LÄS MER

 5. 5. Våld i äldres nära relationer - en kvalitativ studie om biståndshandläggares egenupplevda handlingsutrymme, kompetens och förståelse för fenomenets förekomst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Miranda Hiekkamäki; Pernilla Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Social worker; elderly domestic violence; policies and regulations; discretion.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study explores how social workers in the field of gerontological social work are influenced by organizational policies and regulations regarding their work with elderly who are subjected to domestic violence. The aim was to get a deeper understanding of how the social workers are influenced by the policies and regulations regarding their work with elderly who are subjected to domestic violence. LÄS MER