Sökning: "Agency theory"

Visar resultat 1 - 5 av 941 uppsatser innehållade orden Agency theory.

 1. 1. Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ehwa Guting; [2020]
  Nyckelord :vulvar pain;

  Sammanfattning : EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Ecosystem restoration and community involvement in the Whangamarino Wetlands of New Zealand

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nicholas Magnolfi; [2020]
  Nyckelord :ecosystem restoration; community involvement; process-oriented restoration; science practice gap; theoretical framework;

  Sammanfattning : Ecosystem restoration is the process of assisting the recovery of an ecosystem. The community’s role in restoration projects is key. Good restoration includes social and cultural goals determined by stakeholders’ perspectives, making it process-oriented. LÄS MER

 3. 3. Säkerhetspolitikens inneboende problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Schiller; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : From a security policy perspective, the grey zone area can be understood as the fact that the line between peace and armed conflict, civil and military, legal and illegal, is unclear and that there are many actors and areas involved. It is easier to observe a grey zone area activity afterwards than to predict it. LÄS MER

 4. 4. Are climate budgets the new green? A critical study of environmental discourses in Oslo's climate budget

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Anne-Sofie Sejer Sejer Petersen; [2020]
  Nyckelord :Oslo; climate budget; environmental discourses; degrowth; consumption-based emissions; city GHG mitigation; environmental science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Reducing greenhouse gas emissions at the city scale continues to be of high priority. Oslo pioneered a cross-sectoral steering method ‘the climate budget’, effectively branding themselves as ’green leaders’. LÄS MER

 5. 5. Gör hon någonting själv någon gång? : En kvalitativ textanalys av kvinnliga karaktärers agentskap i film

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Evelin Nyberg; Charlotte Blomdell; [2020]
  Nyckelord :agency; representation; feminism; film; portrayal of women; superheroines; agentskap; representation; feminism; film; kvinnobild; superhjältinnor;

  Sammanfattning : De senaste åren har starka kvinnliga karaktärer, speciellt i roller som protagonister, varit ett aktuellt ämne inom filmvärlden och kravet på karaktärerna är större än någonsin. Dock finns ingen etablerad definition av vad som är en stark kvinnlig karaktär, utan styrkan hos kvinnor definieras generellt sett genom att tilldelas maskulina attribut. LÄS MER