Sökning: "Agency-principal theory"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Agency-principal theory.

 1. 1. Variable pay as a predictor of earnings management

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Frisk; Max Andersson; [2016]
  Nyckelord :Earnings management; Discretionary accruals; Variable pay; Compensation; Modified Jones model; Agency-principal theory;

  Sammanfattning : This paper examines the relationship between executive compensation – in the form ofvariable pay – and earnings management. Since most research is done on Americancompanies, and Swedish companies are adopting a more Anglo-American compensationstructure, we would like to study this in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Utbildning som lönar sig? : Riskkapitalbolag som investerar i skolor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Peter Dovärn; Erik ter Vehn; [2014]
  Nyckelord :value growth; legitimacy; welfare; private school; long-term; quality; värdeskapande; legitimitet; välfärd; friskola; långsiktighet; kvalitet;

  Sammanfattning : This paper aims to give an insight into how venture capital work with their investments in the school sector. The purpose of the paper is to examine their work, regarding to goals of the company and the process of controlling the goals.  The study also aims to determine the way the companies work with value growth. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding : Ett substitut till traditionell finansiering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emanuel Karlsson; Marcus Modigh; [2014]
  Nyckelord :crowdfunding; financing; start-up; investor; project owner; asymmetric information; crowdfunding; finansiering; start-up; investerare; projektägare; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Denna studie är av kvalitativ art och syftar till att undersöka huruvida crowdfunding kan överbrygga ett eventuellt finansiellt gap för svenska företag och entreprenörer. Undersökningen fokuserar på tre typer av respondenter, vilka är representerade av företag som brukar crowdfunding som finansieringsform, bolag som fungerar likt ombud för att förmedla kapital med hjälp av finansieringsformen samt respondenter vilka opererar likt investerare i projekten. LÄS MER