Sökning: "Agenda setting teori"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Agenda setting teori.

 1. 1. ”Grovt kriminella har tagit stadsdelen i besittning” : En studie om hur nyhetsmedia belyser kriminalitet i fyra av Sveriges särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Romina Zojaji; Ida Dahlström; [2021]
  Nyckelord :Media; crime; vulnerable areas; Tensta; Gottsunda; Vivalla and Rosengård; Media; kriminalitet; utsatta områden; Tensta; Gottsunda; Vivalla och Rosengård;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur svenska media belyser kriminaliteten i fyra av Sveriges mest omtalade utsatta områden. Med hjälp av tre svenska nyhetstidningar, Dagens Nyheter, Aftonbladet och Expressen är syftet med denna studie att undersöka hur dessa belyser problematiken med kriminalitet i fyra geografiskt sett utplacerade områden i Sverige; Vivalla, Tensta, Gottsunda och Rosengård. LÄS MER

 2. 2. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 3. 3. What determines who qualifies? : A quantitative study on the presence of first- and second-level agenda setting and issue ownership in the 2020 Democratic primary debates.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Lovisa Boström; [2021]
  Nyckelord :agenda setting; attribute agenda setting; issue ownership; framing; primary election debates; dagordningsteorin; andra nivån av dagordningsteorin; framingteorin; issue ownership; amerikanska primärdebatter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the presence of first- and second-level agenda setting as well as issue ownership in the 2020 Democratic primary debates and whether there is a relationship between using strategies based on these theories and qualifying for future debates. The study seeks to answer three research questions: What is the relationship, if any, between a candidate whose statements focused primarily on the three issues considered most important by the public according to opinion polls and whether this candidate qualified for future debates? How did candidates use frames to redraw the attention of issues? What is the relationship, if any, between the extent to which a candidate’s statements discussed performance issues more than Republican-owned or Democratic-owned issues and whether this candidate qualified for future debates? The study draws mainly on the first and second level of the agenda setting theory, as well as the theory of issue ownership, and analyzes what issues candidates focus on, what attributes of these issues they emphasize, and whether they discuss performance issues like the economy or foreign policy more than issues owned by either the Republican or the Democratic Party. LÄS MER

 4. 4. NYHETSPERSPEKTIV I KRISEN - En studie om nyhetsvärdering i Public Service-medier under Coronakrisen 2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Agerbrink; Mathilda Ohlsson Larsson; [2020-06-25]
  Nyckelord :Public service; nyhetsvärdering; meningsskapande; Sveriges Television; Sveriges Radio; perspektiv; Coronakrisen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera om, och i så fall hur, nyhetsperspektiven från svensk public service förändras under en längre krissituation. Teori: Teorierna framing , agenda setting , meningsskapande,retorisk arena och nyhetsvärdering har använts i studien. LÄS MER

 5. 5. SOLBRUNHET – ETT OHÄLSOSAMT IDEAL I EN HÄLSOSAM GENRE? - En kvalitativ studie om solning och solbrunhet i ett svenskt hälso- och träningsmagasin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Nilsen; Jonas Sehlin; Anna Särén; [2020-06-03]
  Nyckelord :Solning; solbränna; solbrunhet; malignt melanom; skönhets- ideal; livsstil; träning och hälsa; semiotisk bildanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Studien vill djupare undersöka hur det svenska hälso- och träningsmagasinet Topphälsa förhåller sig till det faktum att exponering för solens strålar kan vara farligt och en problematisk aspekt av en livsstil. Vidare vill studien undersöka huruvida det går att se några förändringar kring detta förhållningssätt år 2008 jämfört med 2018. LÄS MER