Sökning: "Agenda setting theory"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden Agenda setting theory.

 1. 1. De vuxna barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Nyman; [2019]
  Nyckelord :agenda-setting; ensamkommande barn; framing; medicinsk åldersbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk dagspress återger debatten om medicinsk ål-dersbedömning av ensamkommande barn. Studien sträcker sig från januari 2010 till mars 2017. Studiens syfte är att undersöka vilka argument som varit framträ-dande i debatten som förts och studera huruvida det skett en förändring i debat-ten över tid. LÄS MER

 2. 2. Urban Redevelopment in Shenzhen, China : Neoliberal Urbanism, Gentrification, and Everyday Life in Baishizhou Urban Village

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Backholm; [2019]
  Nyckelord :Urban Redevelopment; Neoliberal Urbanism; Gentrification; Urban Village; China;

  Sammanfattning : Urban redevelopment is increasingly used as a policy tool for economic growth by local governments in Chinese cities, which is taking place amid rapid urbanization and in an expanding globalized economy. Along with the spatial transformation, urban redevelopment often entails socioeconomic change in the form of processes of gentrification, which is propelled by the dominance of neoliberal market-oriented policy and practice in the country. LÄS MER

 3. 3. En studie av specialpedagogers interaktion med rektorer och ämneslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Israelsson; [2019]
  Nyckelord :interaktion; jurisdiktion; mandat; profession; specialpedagog; yrkesroll;

  Sammanfattning : Introduction* The introduction notes worrisome statistics from 2017 that had one in four high-school students either drop out prematurely or fail to achieve passing grades in all their subjects. The importance of the SNE role to remedy this problem is emphasized. LÄS MER

 4. 4. ”Varför ska omröstningen hållas om landets statsminister struntar i utfallet?” : En kvalitativ studie om hur två svenska nyhetstidningar rapporterade om Thorbjörn Fälldin under perioden 1/12-1979 till 1/5-1980.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Meleke Murad Petros; [2019]
  Nyckelord :Thorbjörn Fälldin; Kärnkraftsomröstningen;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study of how two Swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter reported about the former Swedish Prime Minister Thorbjörn Fälldin between the dates of 1/12-1979 to 1/5-1980. The reason I chose this time span is due to the nuclear power referendum that took place in March 23 1980 in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Intersektionella maktrelationer inom etablerad och alternativ media : En jämförande innehållsanalys på nyheter om sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lundh; [2019]
  Nyckelord :Me too; Intersectionality; agenda-setting theory; news media; Me too; Intersektionalitet; agendasättande journalistik; nyhetsmedia;

  Sammanfattning : Efter uppkomsten av hashtaggen #metoo blev sexuella övergrepp och trakasserier ett starkt diskuterat ämne i Sverige och flertalet personer blev uthängda i media efter anklagelser om sexualbrott. Med en rådande oro om hur informationspåverkan kan vara negativ påstod flera forskare att media agerat rättegång genom att de hängts ut utan att ges chansen att försvara sig själva. LÄS MER