Sökning: "Agenda2030"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Agenda2030.

 1. 1. Implementering av sorteringsstation : Hantering för återanvändning av spillmaterial

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Haglund; Amanda Lager; [2021]
  Nyckelord :spillmaterial; Agenda2030; arbetsmiljöverket; produktutveckling; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to implement a sorting station for the carpentry company Sibab Interior AB, located in Blikstorp in Hjo municipality. Sibab manufactures furniture for the hotel industry, including the hotel chain Scandic. LÄS MER

 2. 2. Synen på Agenda 2030 bland några av de största fastighetsbolagen i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :William Hultström; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Real estate; Sustainable development; Agenda 2030; Hållbar utveckling; Fastighetsbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Vid FN:s toppmöte 25 september 2015 antog världens ledare och regeringschefer Agenda2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Detta är dock inget tvingade dokument, de svenskafastighetsbolagen behöver inte implementera Agenda 2030. LÄS MER

 3. 3. De globala målen för hållbar utveckling : En studie om genomförandet av Agenda 2030 i Luleå och Haparanda kommun

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mouladad Mohammadi; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Luleå; Haparanda; Handlingsutrymmet; Policyförståelse; Implementeringsresurser; policyövertygelse; Hållbarutveckling.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien handlar om Agenda 2030 som är en del av de globala målen för att skapa enhållbar utveckling. Fram till år 2030 ska alla världens länder enas mot en hållbarhet, utrotafattigdom och hunger, bekämpa ojämlikhet och främja jämställdhet. LÄS MER

 4. 4. Ett (socialt) hållbart digitaliserat Sverige? : En jämförande studie om svenska kommuners sociala hållbarhetsarbete i en digital kontext

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Offentlig förvaltning

  Författare :Diana Lashgari; [2021]
  Nyckelord :Social sustainability; sustainable development; digitalisation; Gävle; Botkyrka; Huddinge; Eskilstuna; sustainability control; sustainability management; 2030 Agenda; organization; governance; branding; collaboration; Social hållbarhet; hållbar utveckling; digitalisering; kommuner; Gävle; Botkyrka; Huddinge; Eskilstuna; hållbarhetsstyrning; Agenda2030; organisation; styrning; verksamhetsutveckling; varumärkesarbete; samverkan;

  Sammanfattning : Social sustainability and digitalisation are two concepts that are gaining a large place in the public debate today, and are relevant in all sectors of society. For the public sector, the relevance can be traced to the global goals and the 2030 Agenda for sustainability, and Sweden's national ambitions to become the best in the world in taking advantage of digitalisation opportunities. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Stakeholder Framework for Hotels : Supporting Sustainable Tourism Management in Vlora, Albania

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alma Berggren Ek; Ella Espling; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; Sustainable Tourism Framework; Sustainable Management; Hospitality; Tourism; Corporate Social Responsibility; CSR; Sustainable development goals; SDG; Agenda2030; hållbar utveckling; hållbara management planer; hotell; turism;

  Sammanfattning : This study aims to create a sustainable tourism stakeholder framework for hotels in Vlora, a popular tourist destination in southeast European country Albania. As tourism is one of the major driving forces towards better social and economical conditions in Albania but simultaneously poses threats towards nearby ecosystems and protected areas, local traditions and cultures and small suppliers, the importance of sustainability in the industry has risen as a top priority. LÄS MER