Sökning: "Agenter"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet Agenter.

 1. 1. Miljöundervisningstraditioner i teknikläroboken : tillbaka till miljöundervisningens begynnelse…?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sadrudina Smajlagic; [2019]
  Nyckelord :environmental education; teaching traditions in environmental education; sustainable development; content analysis; technology optimism; technology; textbook; miljöundervisning; miljöundervisningstraditioner; hållbar utveckling; innehållsanalys; teknikoptimism; teknik; lärobok;

  Sammanfattning : Klimatförändringar och miljöproblem har alltmer blivit synliga på kontinenter och hav, men även i samhällsdebatter och media. Därav har media haft en påtaglig roll för rådande miljöskildring och miljösyn. LÄS MER

 2. 2. Barns samhandlande i bildskapande : Posthumanistiska perspektiv på relationer mellan barn och material i skapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Berne; Tess Wallberg Hägg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien utgår från posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism, med syfte att undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter i förskolans skapandemiljö. Utifrån täta beskrivningar av fyra observationer analyseras de samhandlingar som uppstår mellan barn och material med hjälp av relevanta posthumanistiska begrepp. LÄS MER

 3. 3. Sociala agenter på arbetsplatsen - Vem gör jobbet ? : En kvalitativ studie om AI-roboten som den nya arbetaren

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Linnea Öhlund; [2019]
  Nyckelord :Agenter; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : The future workplace may not be a place just for human workers but will likely be filled with artificial intelligence, robots and agents being colleagues instead of tools. In some industries where a shortage of personal is a central issue, digitalization in various fields can be explored as a mean to help. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning Agents : En undersökning om Curiosity som belöningssystem för maskininlärda agenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Pettersson; [2019]
  Nyckelord :maskininlärning; ai; curiosity; unity;

  Sammanfattning : Denna rapport har använt sig av Unity-verktyget ML-Agents till att bygga upp en spelmiljö där agenter tränats med hjälp av neurala nätverk och reinforcement learning. Miljön har utmanat agenterna med labyrintliknande banor där vissa även har enkla pusselmekaniker. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsagenter: En hjälpande hand eller stjälpande mellanhänder? : En kvalitativ studie om vad fotbollsagenter egentligen gör och hur de konstruerar legitimitet i en bransch som kantas av kriminalitet och brist på transparens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Georgios Kousis; Erik Reinholdz; [2019]
  Nyckelord :Football agent; Football intermediary; Football Players; Sports directors; Legitimacy; Trust; Categorization over time; Swedish football.; Fotbollsagent; Fotbollsförmedlare; Fotbollsspelare; Sportchefer; Legitimitet; Tillit; Kategorisering över tid; Svensk fotboll.;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att tydliggöra vad svenska fotbollsagenter gör samt redogöra hur legitimitet skapas i en bransch som kantas av kriminalitet och bristfällig transparens. Kvalitativa intervjuer har använts för att besvara de två forskningsfrågorna som lyder: Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? Samt, hur konstruerar fotbollsagenter legitimitet i en bransch med dåligt rykte? Respondenterna till studien är tagna från tre olika yrkesgrupper: tre fotbollsspelare, tre fotbollsagenter och tre sportchefer. LÄS MER