Sökning: "Agentteori"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet Agentteori.

 1. 1. Hemma bra, men borta bäst? - En kvantitativ studie om individers prestation och motivation relaterat till en ökad frekvens av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Anderberg; Jessica Lind; Malin Olsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Home is good, but away is best? - A quantitative study about individuals’ performance and motivation related to an increased frequency of working remotely Seminar date: 2020-06-03 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management, Undergraduate level, 15 credits Authors: Julia Anderberg, Jessica Lind and Malin Olsson Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Key words: Working remotely, Performance, Motivation, Gender, Agency theory Purpose: Working remotely results in loss of control for the company, which leads to an increased opportunistic behaviour among employees. Insights in this area of problem, could be used as a tool for companies to make the employees work consistently with the interest of the company. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrning utan budget : Controllern och budgetering i kontrast till Beyond budgeting

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Samuel Wadström; Erik Engstrand; [2020]
  Nyckelord :Controller; Role of the controller; Budgeting; Beyond Budgeting; Agencytheory; Decentralization; Budget games; Digitalization; Rolling forecast; Controller; Controllerns roll; Budgetering; Beyond Budgeting; Agentteori; Decentralisering; Budgetspel; Digitalisering; Rolling forecast;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konventionell budgetering har fått utstå betydande kritik under de senaste decennierna, där många menar att den inte är lämplig i dagenssnabbrörliga och globala marknad. Ett flertal organisationer har övergett konventionell budgetering, och rörelsen eller filosofin berördetta kallas för Beyond Budgeting (BB). LÄS MER

 3. 3. Revision i en digital tid : IT-revisorns påverkan på den traditionella revisorns roll

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ala-korpi; Robin Hasselgren; [2020]
  Nyckelord :revision; IT-revision; informationsteknologi; revisorns roll; principal-agentteori; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : I dagens samhälle fyller revisorer funktionen som kvalitetskontrollant av företags finansiella information. Det finns ett förtroende för att revisorer har den expertis som krävs för att korrekt utöva sitt juridiska monopol på den slutliga kontrolleringen av finansiell information. LÄS MER

 4. 4. Ett ägarbytes påverkan på styrning och ledning : En kvalitativ undersökning av ett företag i förändring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elias Lindström; Nils-Fredrik Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Agentteori; Corporate Governance; Ekonomistyrning; Ägarbyte; Ägarstruktur;

  Sammanfattning : Corporate Governance är ett väletablerat begrepp inom både akademisk forskning och i företagsvärlden. Tidigare forskning inom området har till stor del varit av kvantitativ natur och denna kvalitativa studie bidrar till en djupare analys av ett företag som nyligen genomgått ett ägarbyte där de gamla och de nya ägarna är av olika ägartyper. LÄS MER

 5. 5. Revisorns roll i svenska lokala partiföreningar : faktorer som påverkar revisorernas handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Natalia Edalova; [2020]
  Nyckelord :Auditor; non-profit organization; political party; agency theory; stewardship theory; discretion; Revisor; revision; politiska föreningar; ideella föreningar; agentteori; stewardshipteori;

  Sammanfattning : I Sveriges val 2018 fick åtta partier mandaten i Riksdagen: M, C, S, V, L, KD, SD och MP. Partiernas organisation finns på tre nivåer. Partiföreningen finns på lokal nivå och omfattar vanligtvis en kommun. Partidistriktet kallas den länsvisa organisationsnivån. LÄS MER