Sökning: "Agentteorin"

Visar resultat 11 - 15 av 422 uppsatser innehållade ordet Agentteorin.

 1. 11. Påverkande faktorer på lagernivå för leverantörsstyrda konsignationslager

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Måns Persson; Simon Sajland; [2019]
  Nyckelord :Lagernivå; leverantörsstyrda konsignationslager; påfyllnadsstrategi och regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund (principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. LÄS MER

 2. 12. Revision och lägre konkursrisk? : En studie om konkursrisk i svenska aktiebolag som omfattas av frivillig revision

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Kollberg; Anna Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Småföretag är viktiga för det svenska samhället, inte minst då det är den grupp av företag som bidrar med flest jobbtillfällen i Sverige. Samtidigt upplever småföretagen svårigheter, till exempel med att skaffa tillräckligt med kapital och att hitta kompetent arbetskraft, vilket resulterar i att många småföretag går i konkurs. LÄS MER

 3. 13. Ekonomiska incitament inom tandvården : Hur påverkas journalföringen?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Dahlén; [2019]
  Nyckelord :Ekonomi; tandvård; tandvårdssystemet; patientsäkerhet; journalföring;

  Sammanfattning : Granskningar gjorda av Inspektionen för vård och omsorg har påvisat återkommande brister vid journalföring hos tandvården. Detta leder till en utmanad patientsäkerhet. Missad information om allergier kan få förödande konsekvenser för patienten men även små avvikelser kan försvåra vid en eventuell utredning. LÄS MER

 4. 14. "Accounting Hocus-Pocus" : En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :David Krieg; Fredrik Björklund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; independent directors; Swedish coporate governance code; discretionary accruals; real activities manipulation; Resultatmanipulering; Oberoende styrelseledamöter; Svensk bolagsstyrningskod; godtyckliga periodiseringar; kassaflödesmanipulation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet Titel: Accounting Hocus-Pocus - En studie över de oberoende styrelseledamöternas påverkan på resultatmanipulering. Bakgrund: De principbaserade regelverk som börsnoterade företag tvingas följa, skapar utrymme för ledningen att manipulera redovisningen. LÄS MER

 5. 15. Finansiella rapporter som instrument för att förbereda investerare på en redovisningsförändring : Upplysningar om IFRS 16 bland företag på Stockholm Large Cap 

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Vahid Ashkani; Joel Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Preparatory disclosures; disclosures; voluntary disclosures; lease intensity; analysts; transition approach; investors; information asymmetry.; Grad av förberedelse; upplysningar; frivilliga upplysningar; leasingintensitet; analytiker; implementeringsmetod; investerare; informationsasymmetri.;

  Sammanfattning : Nuvarande Financial Accounting Standard Board (FASB) och International Accounting Standard Board (IASB) har gemensamt utvecklat en ny leasingstandard. Syftet är att skapa konvergens på en internationell nivå samt förbättra finansiella rapporter som ska underlätta användarnas ekonomiska beslut. LÄS MER